Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bracht gisteren een bezoek aan het Sint-Jan Berchmanscollege. De school werkt er samen met Ondersteuningsnetwerk Antwerpen plus, dat in het kader van het M-Decreet ondersteuning biedt aan leerlingen.
25 april 2018

De Vlaamse regering lanceerde vorig jaar de regionale ondersteuningsnetwerken in het kader van het M-decreet. Deze netwerken zorgen voor ondersteuning van kinderen met een beperking die in een ‘gewone’ school les volgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bracht gisteren een bezoek aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Antwerpen, waar de basisschool samenwerkt met het ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus. “En dat gebeurt hier op een heel goede manier”, zegt de minister. “Daarom kom ik kijken hoe de school aan inclusie werkt. We moeten niet ieder kind met een zorgnood naar het buitengewoon onderwijs laten gaan. Daarom is de expertise van het buitengewoon onderwijs nodig en daar spelen de ondersteuningsnetwerken een belangrijke rol in.”

 

Die netwerken bestaan in de verschillende onderwijsnetten over heel Vlaanderen. Antwerpen Plus valt onder het Vrij Onderwijs. 159 scholen uit de provincie hebben zich aangemeld bij het netwerk en krijgen ondersteuningsmedewerkers. “Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over een blind kindje dat in de klas terechtkomt”, legt Luc Dekelver, voorzitter van het beheerscomité, uit. “De vraag is hoe de leerkrachten moeten omgaan met die leerling, maar ook hoe de leerling zelf de juiste ondersteuning krijgt om mee te zijn met de klas. Daarvoor wordt samengewerkt tussen de scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs, het CLB, de ouders en de ondersteuners van Antwerpen Plus. En die ondersteuning is er vanaf de eerste kleuterklas tot het zevende jaar secundair.”

 

“En daarvoor kunnen we beroep doen op expertise van al de partners”, vult Ellen Wolfs, operationeel directeur van het ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus, aan. “En in zo’n netwerk zit heel veel expertise. Zo kunnen we de brug slaan tussen de leerling en de school.”

(jas)

Bron: Gazet Van Antwerpen, editie Stad en Rand, 25 april 2018, p 18. ©Concentra, alle rechten voorbehouden.