Midden juni start in de Aziëlaan in Wilrijk een proefproject als voorbereiding op een volledige herinrichting als tuinstraat. Gedurende vier maanden kunnen de bewoners binnen het project een nieuwe inrichting uittesten.
11 juni 2018

De straat  wordt autoluw, krijgt een tijdelijke, creatieve groene inrichting en de bewoners staan mee in voor het groenonderhoud.

 

Een tuinstraat is een straat die maximaal groen is ingericht met bijvoorbeeld geveltuinen, ingerichte boomspiegels, groenslingers, bomen en plantvakken. Het inrichten van dergelijke straten is een van de maatregelen waarmee de stad zich kan aanpassen aan de wijzigingen van het klimaat, zoals wateroverlast en hittestress. Bijkomend creëert een tuinstraat een rustiger, groener en mooier straatbeeld en bevordert ze de sociale interactie. 

 

Gedragen door de bewoners
De bewoners van de Aziëlaan Wilrijk maakten in november 2017 voor het eerst kennis met een mogelijke inrichting van hun straat als tuinstraat. Het concept dat nu wordt uitgetest is dan ook het resultaat van een reeks intensieve overlegmomenten met bijna alle families die in de straat wonen. De bewoners dachten niet alleen mee na over de nieuwe inrichting, maar engageerden zich ook om nadien een deel van het groenonderhoud in hun straat mee op te nemen.

 

“Een eerste tuinstraat in Wilrijk is een echte mijlpaal”, weet districtsschepen Hans Ides. “Niet alleen omwille van het extra groen dat we in de straat creëren, maar ook door het feit dat we de straat echt vanaf het begin samen met de bewoners ontwierpen. Een resultaat waar de hele buurt trots op mag zijn.”

 

Stadslab2050 ondersteunt het project tijdens de experimenteerfase. Stadslab2050 is een initiatief van stad Antwerpen en bestaat uit de hele groep van mensen, instellingen, bedrijven en overheidsdiensten die zoeken naar manieren om van Antwerpen een duurzame stad te maken.

 

Concept nieuwe inrichting Aziëlaan

De straat wordt heringericht met zoveel mogelijk groen en volgens de principes van een woonerf:

 

  1. Er komen verkeersdrempels aan de in- en uitritten van de straat.
  2. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 20 km/u.
  3. De straat zal doodlopen voor wagens, maar niet voor fietsers en voetgangers.
  4. Alle parkeergarages blijven bereikbaar.
  5. Om de straat te vergroenen, en zo ook de waterdoorlaatbaarheid te vergroten, wordt het toekomstig woonerf en de parkeerplaatsen uitgevoerd in grasbetontegels. Via betonstraatstenen blijven alle woningen op een comfortabele manier bereikbaar.
  6. De parkeervakken komen verspreid doorheen de straat te liggen, omringd door verschillende soorten bomen en plantvakken.
  7. Aan de uiteindes van de straat komen zones waar de bewoners hun huisvuil kunnen aanbieden voor de wekelijkse ophaling. Door de keuze van een doorlopende straat kan de vuilniswagen immers niet meer door de straat rijden.

 

Uittesten van het concept
Keuze mobiliteitsconcept

 

De bewoners kozen ervoor om de straat ‘doorlopend’ te maken. Dat is doodlopend voor wagens, maar niet voor fietsers en voetgangers. Ter hoogte van het café op de hoek met de Atomiumlaan wordt daarbij een autovrije zone voorzien waar fietsers en voetgangers wel steeds door kunnen.

 

Straatmeubilair

Ontmoetingsruimtes, of zitbanken in de straat, waren voor de bewoners niet nodig. Maar samen met de bewoners bekijkt de stad tijdens de testperiode wel of er ook spelaanleidingen kunnen komen.

 

Experiment op meerdere vlakken

 

Ook op andere vlakken wordt er geëxperimenteerd tijdens de testperiode. Zo zijn de bewoners voor een deel medeverantwoordelijk voor het onderhoud van het nieuwe groen in de straat. Samen met Aquafin wordt gekeken of regentonnen het water van de daken kan opvangen. Zo is er op een eenvoudige manier water beschikbaar voor het onderhoud van de planten. De nieuwe huisvuilophaling zal ook vanaf de start mee getest worden. Verder is iedereen benieuwd naar het effect dat dit experiment zal hebben op alle bewoners van de straat.

 

Start eind juni

Op 11 juni start de opbouw van het proefproject in de straat, om op 23 juni feestelijk van start te gaan. Tijdens het proefproject en na afloop worden de bewoners bevraagd over hoe ze deze periode ervaren hebben. De resultaten worden dan verwerkt in het definitieve ontwerp van de straat.

 

Pilootprojecten

Buiten Wilrijk zullen nog 4 districten een aantal geselecteerde straten permanent vergroenen en verblauwen (bevorderen van infiltratie). De stad wil met deze pilootprojecten onder meer gaan experimenteren met de projectaanpak, de manier van samenwerken met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het omgaan met het onderhoud na de aanleg.