Vanaf 15 oktober wordt in 15 bibliotheken van de stad Boekstart gelanceerd
10 oktober 2018

Vanaf 15 oktober wordt in 15 bibliotheken van de stad Boekstart gelanceerd, een initiatief van Iedereen Leest. Boekstart zet in op vroege taalontwikkeling en geletterdheid, en op (voor)leesplezier voor de allerjongsten. Via de consultatiebureaus van Kind & Preventie, De Voorzorg en CAW Antwerpen, en via de Huizen van het Kind ontvangen jonge ouders baby- en peuterpakketten van Boekstart.

Ouders met baby’s van 6 maanden krijgen een Boekstartpakket met een knisperboekje, een groeimeter en info over vroeg beginnen voorlezen.

Ouders met peuters van 15 maanden oud, krijgen een Boekstart-peuterpakket met 2 boeken en extra info en tips over voorlezen aan peuters. Bij beide pakketten wordt een flyer meegegeven die (groot)ouders aanzet om ook met de baby’s en peuters naar de bibliotheek te gaan. Via de consultatiebureaus wil de stad Antwerpen 86% van de Antwerpse gezinnen met baby’s en 83% van de Antwerpse gezinnen met peuters bereiken.

 

De 15 deelnemende bibliotheken in Antwerpen richten op hun beurt een Boekstart-hoekje in met boeken voor baby’s en peuters.

 

Met Boekstart willen we (groot)ouders aanmoedigen om samen met hun (klein)kinderen de bib te ontdekken. Kinderen die vroeg kennis maken met boeken zijn immers taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen. Ook weten we dat kinderen die op jonge leeftijd boekjes ontdekken, graag lezen en vaker naar de bib gaan en dat (voor)lezen de band tussen ouder en kind versterkt. Boekstart is dan ook een belangrijke eerste schakel in de leesbevordering en in het Actieplan Leesbevordering van de stad. Lidmaatschap van de bibliotheken is in Antwerpen trouwens gratis voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Tegelijk wil de stad met deze campagne jonge ouders aanmoedigen om actief bezig te zijn met hun kinderen en laten zien dat er ook voor de allerjongsten al leuke en leerrijke activiteiten worden georganiseerd. In de bibliotheken kunnen ouders niet alleen lezen met hun kinderen maar ook spelen, ontdekken, leren en zingen ...

Als laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders zetten de Huizen via spel- en ontmoetingsmomenten al in op leesbevordering. Ook worden er af en toe voorleesmomenten georganiseerd. Boekstart vormt dan ook een mooie aanvulling op dit aanbod, dat mee inzet op het vergroten van de ontwikkelingskansen van Antwerpse kinderen.