Lijsttrekker Kris Peeters in gesprek met mobiliteitsexperten. Samen veilige en comfortabele mobiliteit uittekenen.
27 februari 2018

Er is nood aan een nieuw evenwicht in de stad Antwerpen om veilige én comfortabele mobiliteit te realiseren. Organisaties en experten stelden hun mobiliteitspact voor de stad Antwerpen voor. CD&V Antwerpen steunt hun ambities: over zeven jaar een halvering van het aantal verkeersdoden en zwaargewonden. Voor CD&V Antwerpen moeten alle vervoersmodi in de stad aan bod kunnen komen, maar om deze ambitie te realiseren pleit CD&V stad Antwerpen tijdens de gemeenteraad voor een nieuw evenwicht in de straten van ’t stad.

 

Willen we én een leefbare stad zijn én essentiële gemotoriseerde verplaatsingen voor ieder van ons mogelijk blijven maken, dan moeten we overbodige autoverplaatsingen ontmoedigen en evolueren naar een stad met autoluwe woonwijken.

 

Op verbindingsassen is een goede doorstroming de prioriteit om sluipverkeer in woonwijken tegen te gaan. Volgens CD&V Antwerpen kan die doorstroming verbeteren voor auto’s én fietsers.  De beperkte stedelijke ruimte dwingt ons om duidelijke keuzes te maken, zonder taboes. Voldoende brede fietspaden en fietsvoorsorteerstroken dragen bij tot minder conflicten tussen fietsers en meer veiligere verplaatsingen in de stad. Voor CD&V Antwerpen hebben  brede fietspaden op verbindingsassen prioriteit.

 

Al is mobiliteit meer dan alleen een vlotte doorstroming. Op vlak van mobiliteitsdiensten moet de deelauto evenwaardig behandeld worden als de deelfiets. Deelauto’s verminderen het autobezit en ze verkleinen de nood aan parkeerruimte in onze stad. CD&V Antwerpen steunt dan ook het voorstel in het mobiliteitspact om elke Antwerpenaar in een straal van 600 meter te voorzien van een deelauto.

 

Het voorgestelde mobiliteitspact bevat veel interessante elementen, waarvan een deel is opgenomen in het huidige bestuursakkoord. Bij een aantal voorstellen zitten we nog met vragen. Daarom hebben we de organisaties uitgenodigd om samen rond de tafel te gaan zitten. We tekenen de mobiele stad van de toekomst graag uit met experten uit onze stad.