2 oktober 2018

Op 1 oktober is het 'Internationale dag voor de Ouderen'. CD&V Antwerpen gaat op speeddate met jong én oud. Scholieren zoeken in een WoonZorgCentrum senioren in hun kamer op, daarna volgt een speeddate.

Het concept is eenvoudig: vijf minuten, een gong en gesprekken over 't Stad en 't leven. Verrijkend. Inspirerend. Verbindend. 

 

Antwerpen kent een toenemend aantal jongeren en een toenemend aantal ouderen. De stad vergrijst én vergroent. Dat is een zegen voor een bloeiende en bruisende stad. Beide groepen verdienen ondersteuning. Tegelijk moet het contact tussen de generaties worden gestimuleerd. Zo’n intergenerationele ontmoeting is bovendien in een geglobaliseerde grootstad vaak een interculturele ontmoeting. Die verrijkt alle betrokkenen en is tegelijk een goed medicijn tegen eenzaamheid, de hedendaagse ziekte bij uitstek.

 

CD&V wil in Antwerpen de generaties verbinden en bruggen bouwen tussen ouderen en jongeren, autochtonen en nieuwkomers.

 

Concreet:

-          Moedigt CD&V intergenerationele contacten aan: sociale projecten van studenten bij ouderen, scholen die les krijgen in een ouderenvoorziening, crèches naast of bij rusthuizen, enz.

-          Buurtcomités, familiefeesten, verenigingen vinden ook een plaats in diensten- en zorgcentra. Zo worden deze ruimtes optimaal gebruikt en brengen we het Antwerpse leven meer binnen bij de ouderen.

-          Kinderdagverblijven, scholen, rusthuizen worden ruimtelijk ingepland, in elkaars directe omgeving. We moedigen gesprekken en ontmoeting aan tussen Antwerpenaren van alle leeftijden.

-          In ieder district bouwen we het ‘Huis van de Senior’ uit als een nieuwe plaats voor vragen en antwoorden over mobiliteit, gezondheid, vrije tijd, enz. Net als in het ‘Huis van het Kind’ is dit de info en ontmoetingsplaats voor Antwerpenaren die zich voorbereiden op een nieuwe levensfase of voor mensen uit hun omgeving. Het ‘Huis van de Senior’ is in elk district een toegankelijke plaats waar open en anonieme vragen mogelijk zijn.

Om deze boodschap kracht bij te zetten bezoeken Kris Peeters, lijsttrekker van CD&V Antwerpen en Jan De Volder (5de plaats voor CD&V) een moment van intergenerationele ontmoeting. 

En dit op 1 oktober, de Internationale Dag voor de Ouderen. Antwerpse jongeren met diverse achtergrond bezoeken op die dag ouderen in een woonzorgcentrum.  

Tijdens een speeddate gaan bewoners en studenten in gesprek, ze krijgen vragen voorgelegd als: ‘wat zou jij doen als je burgemeester bent?’

Als de ‘gong’ klinkt, schuiven jong en oud door. Een korte kennismaking met elkaar en elkaars visie over de stad en het leven.