22 juni 2018

Lijsttrekker Carolyn Krekels werd in het najaar van 2017 al geïntroduceerd door Kris Peeters. De top 4 van de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober wordt nu aangevuld met Said Radi, Rita Milants en Hugo Quintellier. Lijstduwer in het zuiderdistrict wordt Caroline Bastiaens, die op de stadslijst de tweede plaats inneemt en zo een sterke tandem vormt met kandidaat-burgemeester Kris Peeters.

 

Guy Helsen is als voorzitter van CD&V Hoboken blij met de top vier. ‘Ik denk dat we met de keuze voor deze mensen tonen dat we voor vernieuwing en diversiteit willen gaan.’

 

Nadat Carolyn Krekels in oktober vorig jaar werd gelanceerd als lijsstrekker, ging de partij gesprekken aan in het district met het oog op het vormen van een diverse lijst op allerlei gebieden. Carolyn krijgt op de tweede plaats met Said Radi dan ook een sterke medestander.

 

Said Radi (41) is vader van 3 jonge kinderen en woont in de wijk Moretusburg. Hij is een geëngageerd man die, deels vanuit zijn achtergrond, sterk inzet op maatschappelijke integratie. Radi legt zijn focus op match tussen jongeren, jobs en de bedrijven achter de jobs. Ook wil hij speciaal de aandacht richten op de emancipatie van de zwakkeren in de maatschappij en hen mee op de kar trekken.

 

De derde plaats wordt ingenomen door Rita Milants. Een bekende naam voor wie de Hobokense politiek volgt. Milants was sinds de verkiezingen van 2012 commissievoorzitter en zetelde in de Hobokense districtsraad (voor N-VA), een taak die ze nu verderzet als onafhankelijke. ‘Als leerkracht voel ik me meer verbonden met sociale karakter van CD&V. CD&V Hoboken heeft een open structuur met een goed geïnformeerd  bestuur, dat duidelijk zeggenschap heeft binnen de partij. Ik wil graag in die sfeer aan politiek blijven doen,’ licht Milants toe.

 

Op de vierde plaats staat meteen ook de jongste kadidaat voor CD&V Hoboken. Hugo Quintelier is 19 en studeert rechten. Hugo noemt sport en het tegengaan van de vereenzaming bij ouderen als zijn voornaamste aandachtsgebieden.

 

Lijstduwer

De lijstduwer in Hoboken behoeft geen introductie. Huidig Antwerps schepen van cultuur Caroline Bastiaens neemt zoals eerder gecommuniceerd de tweede plaats op de CD&V-lijst voor Antwerpen op. Maar ook in haar thuisdistrict kan CD&V op haar rekenen. Caroline Bastiaens ondersteunt de ploeg door de rol van lijstduwer op te nemen. 

 

Guy Helsen is als voorzitter van CD&V Hoboken blij met de top vier. ‘Ik denk dat we met de keuze voor deze mensen tonen dat we voor vernieuwing en diversiteit willen gaan.’

 

Foto van links naar rechts -  Said Radi - Rita Milants - Hugo Quintelier – Carolyn Krekels – Caroline Bastiaens