In de reeks evenementen en feestelijkheden van Merksem kermis eind augustus, begin september namen wij met CD&V op zondag 27 augustus 2017 deel aan de Stroboerenmarkt op de Bredabaan.
27 augustus 2017

We sloegen de handen in mekaar met de CD&V Afdeling Merksem, de CD&V senioren van zowel Regio Antwerpen als van de Afdeling Merksem, Vrouw en Maatschappij Afdeling Merksem en Regio Antwerpen, de Merksemse CD&V Jongeren en “De Stadsmussen”.

 

Verschillende thema's werden aangesneden, waaronder de actie : “Veilig terug naar school” tot “Koning Fiets”, een petitie in verband met de fietsersbrug tussen Merksem en Antwerpen Ijzerlaan), een enquête voor senioren met het oog op de verkiezingen van 2018, een quiz over het herkennen van onze CD&V ministers en het raden van hun bevoegdheden, tot het maxi “Ganzenbordspel” of beter “Kansenbordspel” van de Zij-Blij-Dag Actie. Onze acties spraken een divers publiek aan en wekten de interesse van talrijke voorbijgangers. 

Schepen Caroline Bastiaens en districtsraadslid CD&V Merksem Sonja De Meyer

 

Ook dit keer konden we naast onze enthousiaste groep vrijwilligers rekenen op onze vrouwelijke mandatarissen : Caroline Bastiaens (Schepen in de Stad Antwerpen voor Cultuur, stads-en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten), Galina Mathusina (gemeenteraadslid Antwerpen) en Nahima Lanjri (federaal volksvertegenwoordigster en districtsraadslid in Borgerhout) evenals op onze plaatselijke mandatarissen Koen De Cock (provincieraadslid en districtsraadslid Merksem) en Sonja De Meyer (districtsraadslid Merksem).

 

We blikken terug op een geslaagde deelname aan de Stroboerenmarkt, die zeker voor herhaling vatbaar is.