Een serieuze domper op de feestvreugde in Antwerpen. Gisteren verloor de Antwerpse nightscene met Café d’Anvers een monument.
3 april 2019

En nog maar eind vorige week werd het uitgaanscomplex De Shop, met onder andere Club Vaag, Lima, Roxy, tijdelijk gesloten wegens vergunningsproblemen. “Een verontrustende trend.”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Sam Voeten. “Hopelijk wil het stadsbestuur het Antwerpse nachtleven niet in slaap wiegen. Gentse toestanden moeten we hier absoluut vermijden.”. Een verbindende figuur tussen de stad, de buurt en de sector – zeg maar een Nachtburgemeester – kan volgens CD&V Antwerpen soelaas brengen.

 

Het is een delicaat evenwicht om te bewaken: de verhouding tussen een bruisende en een leefbare stad. “Antwerpen heeft altijd de ambitie gehad om een wereldstad op mensenmaat te zijn. Daar is onlosmakelijk een bloeiend nachtleven aan verbonden.”, steekt Voeten van wal. Het spreekt voor zich dat dat uitdagingen met zich meeneemt. “Het is net daarom dat uitbaters aan bijzonder strenge eisen worden onderworpen, onder andere op vlak van geluid, mobiliteit en het beleid ten aanzien van bezoekers die overlast veroorzaken.”, gaat Voeten verder. Maar volgens de Merksemnaar gaat de stad daar soms te ver in: “De strikte toepassing van het beleid kan leiden tot onaangename gevolgen zoals een plotsklapse sluiting. We vergeten daarbij regelmatig dat het hier gaat om (vaak jonge) ondernemers die grote financiële risico’s nemen en wekelijks voor duizenden mensen plezier organiseren.”. Volgens CD&V Antwerpen heerst het gevoel dat de stad en de uitgaanssector vaak met getrokken mensen over elkaar staan. Dat model wil ze nu omdraaien. Voeten: “Een nachtburgemeester kan een brugfunctie vervullen tussen de overheid, de betrokken buurt en de sector zelf. Zo’n model bestaat bijvoorbeeld in Londen met de Night Czar. De Night Czar ontwikkelt een uitgaansbeleid in samenspraak met clubs en de lokale overheid. En ze bemiddelt ook. Zou het niet schitterend zijn als we dat in Antwerpen ook deden? Per concreet geval gaat de nachtburgemeester, als onafhankelijke verbindingsfiguur, dan op zoek naar de pijnpunten en de gemeenschappelijke grond om zo tot een gedragen oplossing te komen. We geven zo ook het signaal dat iedereen op gelijke voet staat.”. De nachtburgemeester is iemand die de zorgen van de stad en haar buurtbewoners ter harte neemt, maar die ook garandeert dat ons bruisend nachtleven kan blijven bestaan. “Het klopt dat buurten zich ontwikkelen. Maar evenzeer zal de Antwerpenaar altijd blijven feesten. En dat moet een internationale stad als Antwerpen blijven ondersteunen.”, aldus de CD&V’er. Hij rekent erop dat het voorstel veel bijval zal vinden, aangezien zowat elk partijprogramma voor de verkiezingen het belang van een goede nightscene benadrukte.

 

Voeten verwijst in tweede instantie ook naar het complexe vergunningsbeleid in de stad: “Om de leefbaarheid van de stad te vrijwaren is het belangrijk dat de nodige regels in acht worden genomen, dat spreekt voor zich. Maar geraak als jonge ondernemer maar eens uit aan zo’n kluwen.”. Hij pleit daarom voor remediëringstrajecten zodat niemand voor, tijdens en na het vergunningsproces voor verrassingen komt te staan. CD&V Antwerpen ziet daar bij uitstek een grote rol weggelegd voor ondernemingsorganisaties. Ze hoopt dat met beide voorstellen het nachtleven wordt gevrijwaard.