9 Antwerpse scholen krijgen jaarlijks 680.000 euro voor het huren van schoolgebouwen
28 maart 2019

 

9 scholen in provincie Antwerpen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits jaarlijks samen 680.000 euro huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren. De projecten komen 2.134 leerlingen ten goede en zorgen voor 613 extra plaatsen in de klas.

 

In het najaar van 2018 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een derde projectoproep voor huursubsidies. Tot 15 januari 2019 konden scholen aanvraagdossiers  voor huursubsidies indienen. Net zoals de vorige twee oproepen, was ook de derde oproep een succes. AGION ontving 64 aanvraagdossiers, beoordeelde en selecteerde finaal 54 scholen op basis van verschillende objectieve beoordelingscriteria zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de nood aan extra plaatsen in de klas. Daarvan zijn er 9 in provincie Antwerpen. Huursubsidies maken het mogelijk om vlot en snel bijkomende plaatsen te realiseren of bestaande schoolinfrastructuur te vervangen. Op die manier kan flexibel omgegaan worden met de invulling van gebouwen. Een bestaand kantoorgebouw kan snel omgebouwd worden tot een school en later opnieuw een andere bestemming krijgen. Dat kan nuttig zijn in bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of in complexere stadsvernieuwingsprojecten. Zo kan snel ingespeeld worden op een hogere vraag of nood aan extra onderwijscapaciteit.

 

Voor de 9 schoolbouwprojecten in Antwerpen samen voorziet de Vlaamse regering een jaarlijkse huursubsidie van 680.000 euro. Deze projecten zullen 2.134 leerlingen ten goede komen en 613 bijkomende plaatsen in de klas creëren. Alle dossiers samen omvatten 10.908 m² nieuwe of te vernieuwen schoolgebouwen.

 

Van de 9 goedgekeurde Antwerpse projecten zijn er 4 voor basisscholen, 1 voor het buitengewoon basisonderwijs en 3 voor het secundair onderwijs. Ook één Centrum voor Volwassenenonderwijs  krijgt huursubsidies. In 6 gevallen gaat het om nieuw te realiseren klaslokalen. Daarnaast huurt 1 school modulaire units. In 2 huurdossiers gaat het om bestaande gebouwen die worden gehuurd.

 

Concreet zal het Sint-Michielscollege (secundair) in Brasschaat een bestaand gebouw huren voor 18 jaar en realiseren ze zo 48 extra plaatsen in de klas. Ze ontvangen daarvoor jaarlijks bijna 186.000 euro subsidie. Ook de Lagere School afdeling van het Sint-Michielscollege in Brasschaat krijgt huursubsidies, dit voor het huren van modulaire units voor een periode van 18 jaar. Ze realiseren zo 50 extra plaatsen en de klas en ontvangen jaarlijks ruim 20.000 euro subsidies. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Mortsel krijgt jaarlijks ruim 130.000 euro huursubsidies om een nieuw schoolgebouw te realiseren en zo 155 extra plaatsen te creëren.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Met deze 680.000 euro aan jaarlijkse huursubsidie kunnen 2.134 leerlingen terecht in moderne onderwijsinfrastructuur, goed voor bijna 11.000 m². We creëren hiermee 613 bijkomende plaatsen in de klas. Huursubsidies bieden de kans om de modernisering van het bestaande schoolpatrimonium te versnellen en extra schoolruimte te creëren, wat perfect past in de inhaalbeweging scholenbouw die deze legislatuur volop loopt. Daarnaast spelen we ook in op een veranderend onderwijslandschap en ruimtelijke ontwikkelingen in steden en gemeenten. Een gebouw dat vandaag nog geen onderwijsbestemming heeft, kan morgen als school dienst doen en overmorgen opnieuw een andere maatschappelijke invulling krijgen.”