Gisteren deelde De Lijn mee dat tram 24 enkel nog tijdens de spitsuren zal rijden. Borgerhouts districtsraadslid Nahima Lanjri reageert.
25 augustus 2017

"Ik was zeer verbaasd toen ik in de Gazet Van Antwerpen (24/08/2017) las dat tram 24 slechts tijdens de spitsuren zal rijden tussen Melkmarkt en Stenenbrug. Voor de rest van de dag en van het traject komt er een bus. We komen in Borgerhout al van twee bovengrondse trams naar slechts één. Mensen zijn die recente verandering nog niet helemaal gewoon, nu moeten ze zich alweer aanpassen.
 
Daarnaast zijn er nog steeds geen ondergrondse haltes tussen de premetrostations Zegel en Astrid. Daardoor is wie in hartje Borgerhout woont al veel langer onderweg omdat hij of zij eerst nog een hele afstand naar Zegel of Astrid moet afleggen om de ondergrondse tram te nemen. Er zijn sinds kort dus al minder trams en dan vragen ze nu plots iedereen ook nog eens om over te stappen. Dit is opnieuw een kaakslag voor de Borgerhoutenaren. Het is extra pijnlijk om vast te stellen dat dit blijkbaar ook beslist werd door De Lijn zonder overleg met Borgerhoutenaar, de districtraad, de lokale handelaarsvereniging. De mensen zullen buiten de spitsuren moeten overstappen aan het Astridplein om van Borgerhout naar Melkmarkt, dus Antwerpen centrum te gaan. Dat is nog een extra hindernis. 
 
Ook tijdens de spitsuren zit je nog steeds met een probleem. De tram stopt aan de halte Stenenbrug, waardoor jongeren uit Borgerhout intra muros die naar school gaan in  Borgerhout extra muros ook nog eens moeten overstappen op de bus om tot bij hun school te geraken. Dat geldt ook voor jongeren die het traject in de omgekeerde richting moeten maken om naar school te gaan in oud-Borgerhout en evenzeer voor wie naar zijn of haar werk moet, naar het ziekenhuis, een sociale dienst of naar familie of vrienden en daarvoor de Singel moet oversteken. Borgerhout wordt als het ware in twee gehakt. Je moet altijd overstappen als je van extra muros naar intra muros wil.  Voor sommige mensen, onze senioren bijvoorbeeld, kan dit voor sociaal isolement zorgen.
De Lijn probeert het probleem op te vangen door het inleggen van een bus van lijn 24 of 31. Maar, ook op die lijn moet je dan op het Astridplein overstappen op een andere tram als je naar de Melkmarkt wil.  Dit overstappen zorgt voor extra tijdverlies en ontmoedigt mensen om het openbaar vervoer te blijven nemen. En zo zal je zeker geen nieuwe mensen aanzetten om de auto thuis te laten en het openbaar vervoer te nemen.
 
Terwijl er globaal in de moderne steden van de 21ste eeuw de opvatting heerst dat het openbaar vervoer een cruciale rol zou moeten vervullen, gaan we hier de volledig andere richting uit. Het openbaar vervoer moet zwaarder gepromoot worden en beter uitgebouwd. Kortom, het moet gaan om meer en beter openbaar vervoer, terwijl hier de indruk wordt gewekt dat we naar minder openbaar vervoer, met hindernissen gaan. De gebruiker mag niet gepest worden, maar moet op zijn wenken bediend worden. Dat lijkt hier toch alvast niet het geval. Bovendien past dit helemaal niet in het beleid van de stad, die zelf een pak initiatieven heeft gelanceerd om het openbaar vervoer te promoten na de ‘knip’ van de Leien.
 
Ik wil De Lijn uitnodigen om in de toekomst vooraf te overleggen met alle betrokken actoren zodat – als dat noodzakelijk is - gezocht kan worden naar alternatieven waardoor mensen niet geraakt worden in hun mobiliteit en toch nog vlot mét het openbaar vervoer op hun bestemming raken. Want dat kan wel degelijk."

 
Foto artikel: Gazet van Antwerpen - editie Metropool/Stad, 25 augustus 2017, pagina 17 - Copyright  © 2017 Concentra. Alle rechten voorbehouden.