Eentje over NBMV, P+MD, parkeervergunningen en speeltuinen, neen speelplekken.
18 mei 2020

Voor wie maar niet gewend geraakt aan de digitale gemeenteraden en al die afkortingen, alvast een korte samenvatting van wat ons maandagavond bezig hield. De gemeenteraad bevatte voor deze tweede digitale sessie alvast minder punten initiatiefrecht dan die van april. Toen moest er noodgedwongen dinsdagavond verder gedebatteerd worden. Het moet gezegd ook deze keer liep het technisch quasi probleemloos, buiten een nukkige pc voor schepen Kennis. Een pluim voor de mensen bij Bestuurszaken en Digipolis.

Parkeren

Sam Voeten intervenieerde een eerste maal op het voorliggende parkeerreglement. Een reglement waar we niet warm voor lopen. Het bestuur voorziet de mogelijkheid om in de nu al drukke woonwijken langparkeren voor werknemers toe te laten. Dit zelfs met een soort abonnementsformule. Ons lijkt dat geen oplossing te bieden. Langparkeren op straat is een voorrecht voor bewoners. Niet-bewoners die langparkeren moeten geleid worden naar parkeerplaatsen niet op het openbaar domein (parkeergarages van bedrijven, uitgebate parkeergarages, P+R). Met deze maatregel zou het ongewenste langparkeren door niet-bewoners net bestendigd én gefaciliteerd worden. Ook houdt dit voorstel in dat we werknemers en bedrijven zouden laten betalen voor niet-gegarandeerde parkeerplaatsen. Dus een betaling voor een prestatie die niet altijd geleverd kan worden.

Bedrijven moeten geresponsabiliseerd worden voor het mobiliteitsbeleid ten aanzien van hun werknemers. Zo staan onder meer parkings van de kantoorcomplexen aan de Roderveldlaan (Berchem) gedeeltelijk leeg, omdat niet alle bedrijven voldoende parkeerplaatsen huren of kopen, wegens te kostelijk. Het kan niet dat deze kost afgewenteld wordt op de maatschappij.

P+MD

Caroline Bastiaens vroeg schepen Duchateau, naar aanleiding van het hernieuwde overeenkomst met Fost Plus, hoe het staat met het P+MD-verhaal. Waarbij de + staat voor de uitrol van de blauwe zak met andersoortig plastic. De overeenkomst met Fost Plus benadrukt deze ambitie, maar de schepen moest toegeven dat het Coronavirus ook hier problemen veroorzaakt. Fost Plus loopt achter met de voorbereidingen. We zullen er Vlaams alvast mee op aandringen dat dit snel wordt verder gezet. Want de uitbreiding van de blauwe zak betekent een behoorlijke daling van ons huishoudelijke afval.

NBMV

Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen daarover kwam Nahima Lnajri nog tussen op een interpellatie van de Groen-fractie naar aanleiding van de Cities Must Act Now oproep. Waarbij ze vroegen om als stad meer jongeren op te nemen uit conflictgebieden. Nahima wees erop dat we die inspanning inderdaad moeten volhouden, want we doen dat als stad eigenlijk al meer dan bovengemiddeld. We staan achter het principe van solidariteit en we zijn dus ook voor een Europees spreidingsplan. We geloven ook in resettlement waarbij de meest kwetsbaren uit die kampen naar verschillende lidstaten worden gebracht. Dat wordt ook gedaan. Maar is nu bemoeilijkt door de lockdown. Toch is over de opvang van NBMV 2 weken geleden al een resolutie goedgekeurd in het federale parlement. En binnenkort komen de eerste 18  kinderen uit die kampen al naar ons land. Dus voor ons is deze motie hier niet echt nodig, want men is er al mee bezig en het is vooral federale bevoegdheid. 

België doet reeds meer dan haar deel wat betreft de opvang van Niet-Begeleide Minderjarigen. Onderstaande tabel toont dat België in 2019 bijna 1 op 10 NBMV in de EU27 opgevangen heeft. Daarmee zijn we na Griekenland en Duitsland de lidstaat die het meeste NBMV opvangt in absolute aantallen. Indien we per inwoner kijken komen we op de tweede plaats na Griekenland. Ons land doet hierbij dus reeds veel meer (3x meer) dan zijn fair share, indien rekening gehouden wordt met BBP en inwonersaantal.

Speeltuinen Speelplekken

Nahima sloot daarna mee aan op het debat rond het stop en go-beleid van de speeltuinen in het Antwerpse. De speeltuinen van het Terloplein en het Krugerplein werden kort na hun opening weer gesloten omdat er teveel volk samen was gestroomd. Er bleek een verwarring rond wat nu een speeltuin en een speelplek was. Burgemeester De Wever maakte er zich wat gemakkleijk van af met te wijzen op de manke federale communicatie. Maar voor ons is de lokale verantwoordelijkheid duidelijk: kinderen zitten in onze stad vaak al weken op dezelfde paar vierkante meters. We moeten zoveel als wettelijk kan, spelen op een veilige manier mogelijk maken. Met afstand houden voor de ouders en waar nodig toezicht lijkt dit oplosbaar.