Damiaan Kiebooms is 17 jaar en heeft de zesde plek op de Wilrijkse CD&V-lijst. Niet zijn jonge leeftijd, maar zijn familieband maakt van hem een opmerkelijke kandidaat. Zijn overgrootvader was voormalig burgemeester Louis Kiebooms.
1 juni 2018

 

Damiaan Kiebooms wordt op 16 juni 18 jaar en dan mag hij dus deelnemen aan de districtsraadsverkiezingen. Zijn overgrootvader Louis Kiebooms was in de vorige eeuw twaalf jaar lang Wilrijks burgemeester. Eerder was hij van 1937 tot 1947 hoofdredacteur van Gazet van Antwerpen en van 1947 tot 1968 zetelde hij als volksvertegenwoordiger voor de toenmalige CVP. De oorlogsjaren bracht hij door in Duitse gevangenschap. “Ik heb mijn overgrootvader nooit gekend, maar ik kijk heel erg op naar hem”, zegt Damiaan. “Ik deel zijn gedachtegoed en visie op de toekomst. Mijn overgrootvader is dan ook een inspiratiebron.”

 

Ook de politieke loopbaan inspireert Damiaan. “Op lange termijn hoop ik ooit districtsburgemeester of -schepen te worden van Wilrijk”, zegt de jonge kandidaat. “In het parlement zitten, lijkt mij ook wel iets.”

 

Damiaan heeft oog voor de diversiteit in het district. Daarbij heeft hij enkele creatieve ideeën.

 

“Zorg voor de medemens is voor mij een prioriteit en cultuur is met alle ideeën daarrond een uitgelezen weg om daartoe te komen”, zegt Damiaan. “Laten we trots zijn op ons cultureel erfgoed en onze Wilrijkse eigenheid koesteren, maar we moeten ook met een open blik kijken naar de mensen die nieuw zijn. Dat kan door mogelijkheden te creëren om elkaars gevoeligheden te ontdekken en te begrijpen. Vandaar dat communicatie en overleg tussen bestuur en bewoners zo belangrijk zijn.”

 

De publieke ruimte is daar volgens hem zeer geschikt voor. Om de verschillende gemeenschappen in Wilrijk te verbinden met het district is kunst volgens Damiaan een geschikt middel.

 

“Wij hebben bijvoorbeeld een Roemeens orthodoxe gemeenschap”, zegt Damiaan. “Stel dat zij vragen naar bijvoorbeeld een standbeeld van iemand waar ze veel belang aan hechten, dan moeten we dit zeker ondersteunen.” (ll, svw)

 

Bron: Gazet Van Antwerpen, editie Stad en Rand, p 20. 1 juni 2018. ©Concentra, alle rechten voorbehouden.