Zes extra schepen, drie elektrisch ervan varen elektrisch
7 juni 2018

Dubbele uitbreiding voor de Waterbus tegen het einde van het jaar 

 

De Waterbus vaart sinds 1 juli vorig jaar op de Schelde als alternatief vervoermiddel voor wie vanuit Hemiksem en Kruibeke naar Antwerpen wil. Door het succes van de zuidelijke route en de nood aan mobiliteitsoplossingen breidt het Havenbedrijf het traject van de Waterbus dit najaar uit met een noordelijke route in het havengebied én begin volgend jaar naar het Albertkanaal dankzij de inzet van zes nieuwe schepen. Voor de tragere route van het Albertkanaal kiest het Havenbedrijf voor milieuvriendelijke elektrische vaartuigen. Door dit uitgebreide aanbod wil het Havenbedrijf nog meer passagiers verleiden om zich duurzaam te verplaatsen. 

 

Najaar : eerste uitbreiding naar het noorden

 

De Waterbus is intussen ruim 11 maanden in dienst en bewijst elke dag de noodzaak voor alternatieve transportmodi. Om nog meer mensen te kunnen bedienen wordt het zuidelijke traject (Hemiksem-Steenplein) vanaf het najaar 2018 uitgebreid met 3 haltes naar het noorden. Passagiers varen vanaf het Steenplein naar de bestaande steiger op linkeroever aan het Sint Annastrand. De Waterbus vervolgt haar traject in de haven langs de Scheldedijk en de Ketenislaan. 

 

Marc Van Peel, schepen voor haven: “Het Havenbedrijf werkt, over de grenzen van de haven heen, samen met alle partners aan oplossingen voor het mobiliteitsprobleem. Watermobiliteit was nieuw voor Antwerpen maar kende al gauw een succes. De zuidelijke route vervoerde in de drukste maanden van het jaar tot 1.000 reizigers per dag. Voor het nieuwe noordelijke traject legt De Waterbus minder lange afstanden af, maar ze zal op termijn tot vier keer de oversteek maken tussen linker- en rechteroever. Het traject moedigt mensen aan om de auto thuis te laten en gebruik te maken van een duurzaam alternatief. De Schelde is immers een onderbenutte snelweg voor woon-werkverkeer die we gezien de prangende mobiliteitsproblematiek optimaal zullen gebruiken. “ 

Het Havenbedrijf engageert zich om tegelijk te blijven waken over de kwaliteit en dienstverlening van De Waterbus en de bestelling van de extra schepen zal dit ondersteunen. 

 

Tweede uitbreiding : Albertkanaalroute tegen het einde van het jaar met elektrische schepen

 

Het Albertkanaal verbindt filegevoelige gemeenten ten oosten Antwerpen met de stad. Het Havenbedrijf rolt het traject van De Waterbus over het Albertkanaal uit in nauwe samenwerking met de Stad Antwerpen en de gemeentenSchoten en Wijnegem . De route zal halt houden aan de brug van de Houtlaan in Wijnegem, aan de monding van het Kempisch kanaal in Schoten en een tijdelijke halte is gelegen aan de fietsbrug van de Ijzerlaan. Aan het Havenhuis ligt de eindhalte van deze oostelijke lijn. De lijn zal bediend worden door 3 elektrische schepen. De zwakke stroming en de lagere snelheid op het Albertkanaal maakte het mogelijk om over te stappen naar dit milieuvriendelijke alternatief. Ook de nodige oplaadinfrastructuur zal hiertoe voorzien worden.

 

Jacques Vandermeiren, CEO van Havenbedrijf Antwerpen: ”Gezien de mobiliteitsproblematiek in Antwerpen, zoeken wij naar alternatieve en duurzame oplossingen om de bereikbaarheid van de haven te verhogen en zo onze bijdrage te leveren aan het ontlasten van het overbelaste wegennet rond Antwerpen. De Waterbus is daar een voorbeeld van, net zoals de dit jaar opgestarte Fietsbus. Bovendien kiezen we voor het traject over het Albertkanaal voor propere elektrische schepen. Door de uitbreiding van het aanbod aan alternatievevervoersmodi kunnen wij mensen die in de haven werken meerdere, volwaardige woon-werkalternatieven bieden.”