Ons voorstel om kleinschalig barbecueën in de publieke ruimte toe te laten haalt het niet
29 april 2020

Op de virtuele gemeenteraad van 27 april stelden we voor  om kleinschalig BBQ'en in de stedelijke ruimte weer mogelijk te maken. Op een responsabiliserende wijze, door gebruik uitleen-BBQ's die je moet terugbrengen of door je eigen BBQ. Maar dit constructief alternatief werd weggestemd. Gemeenteraadslid Sam Voeten volgde zo de vraag van de disitrictsraad van Antwerpen. Waar raadsleden Jan Braeckmans en Annelies Thoelen erin slaagden dit door de raad te loodsen, met steun van de meerderheid.

"Voor CD&V zijn de publieke BBQ’s nochtans een mooi voorbeeld van hoe je in een stedelijke context toch op een eenvoudige manier aan gemeenschapsvorming kan doen. Het zijn letterlijk maar ook figuurlijk warme plekken in de stad. Wij zijn ons er zeker van bewust dat er op een aantal plekken bepaalde uitdagingen waren met betrekking tot de veiligheid en properheid van deze toestellen. Maar om dan zomaar het kind met het badwater weg te gooien, dat vinden wij als fractie overdreven." hiermee zette Sam Voeten onze motie hierover kracht bij.

Helaas schermde de burgemeester onze argumenten weg met de problematiek van zwerfvuil en hygiëne. Niet terecht volgens ons want als er problemen zijn met achtergelaten afval, dan past dat volgens mij in de bredere problematiek van zwerfvuil. Wat is het verschil met een picknick? Deze discussie moet dan gaan over handhaving.We gaan binnenkort toch ook glasbollen, zitbankjes en speeltuinen niet zomaar weghalen omdat zich ook daar concentraties zwerfvuil bevinden? Gaan we wielerkoersen en braderijen afschaffen?

Hij verwees ook naar hygiëne. Een argument dat we niet uit de weg gaan, we dachten daarom na over een alternatieve constructief. Het zou mogelijk moeten zijn om niet met vaste toestellen te werken die men zomaar kan achterlaten, maar met uitgeleende toestellen of simpelweg een eigen toestel. Dat werkt responsabiliserend.

Sam Voeten: "Want niet onbelangrijk er stelt zich namelijk een veel groter probleem. Volgens art. 404 van de politiecodex is het in publieke ruimtes zoals in (buurt)parken en op de kaaien,… enkel toegelaten om te barbecueën op barbecuetoestellen van de stad. Door het wegnemen van deze publieke barbecues, wordt barbecueën in onze stedelijke verblijfsruimtes dus de facto verboden, ook al zijn er plekken die zich qua locatie en infrastructuur hier toe lenen. Daarom vroegen wij in onze motie ook om dit aan te passen. Maak kleinschalig barbecueën in de publieke ruimte opnieuw mogelijk, desnoods met uitgeleende of eigen toestellen en dit op duidelijk afgebakende zones waar de veiligheid en leefkwaliteit van eenieder kan gegarandeerd worden".

Helaas kregen we dus niet voldoende steun en is publiek barbecuen in de stad dus de facto niet langer mogelijk.