De nieuwe districtsraad in Wilrijk is ingewijd. Hans Ides blijft schepen in het district, Marleen Verbruggen zetelt voor CD&V als districtsraadslid.
8 januari 2019

 

Het nieuwe bewind van Wilrijk, met precies dezelfde personen als in het vorige, heeft gisteren zijn ambities in het ontwerp van het bestuursakkoord voorgesteld: op het nippertje voor de installatievergadering vanavond. Het is wel degelijk een ontwerp, want Wilrijkenaren kunnen er nog mee aan sleutelen.

 

“Het is nog niet 100% definitief”, vertelt districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA). “Er is nog ruimte voor participatie van onze Geitenkoppen.” Het ontwerp van het bestuursakkoord zal digitaal en op papier beschikbaar zijn voor de Wilrijkenaren, een finaal bestuursakkoord zal voor de zomer van 2019 af zijn.

 

Verkeersveiligheid

“We hebben tijdens de vorige legislatuur 13 kilometer fietspaden en 17 kilometer voetpaden aangelegd of opnieuw aangelegd. We gaan tijdens de komende legislatuur voor minstens evenveel”, zegt Werner Theuns (Open Vld). “Zeker in de omgeving van scholen, bij ziekenhuizen en op plaatsen waar veel senioren komen moeten we ons inzetten. Zoveel mogelijk kruispunten moeten conflictvrij worden.”

 

Groen

Het bestuur wil onder meer een project starten aan de brug van de A12 met 'verticaal groen', in de hoogte langs de ondersteuningspalen. Braakliggende stukken grond moeten pop-upmoestuinen worden. “We willen in ons district ook iets doen met 'city trees'”, vertelt Hans Ides(CD&V). “Dat zijn verticale, groene vlakken, bestaand uit korstmossen en varens. In Brussel wordt er al mee gewerkt.”

 

Zo'n city tree zou erg goed zijn voor de opvang van onder andere fijn stof en kost 20.000 euro per stuk.

 

Het district wordt bevoegd voor het Park van Eden en het Steytelinckpark.

 

Senioren en erfgoed

Het district wil senioren die moeilijk tot in het centrum raken elke dinsdag zelf vervoer bieden. Zo kunnen ze naar de wekelijkse markt vanuit de dienstencentra en verschillende wijken. “We beginnen vanuit Oosterveld/Elsdonk”, zegt Linda Verlinden (N-VA).

 

Er komt een haalbaarheidsstudie naar een mogelijke aankoop en renovatie van de pastorie Sint-Bavo. Het district wil er dan eventueel een erfgoedhuis, museum en historische kruidentuin in onderbrengen. De verenigingen zouden er gebruik van mogen blijven maken.

 

Openbaar domein en sport

Het winkelcentrum bij cultuurcentrum De Kern moet een aantrekkelijker winkel- en wandelcentrum worden met water en groen. Het district gaat daarvoor het gesprek aan met de stad over de kwestie wie het financiert en zal afspraken maken met de eigenaars in de straat.

 

“We zoeken plaats voor waar mogelijk een Finse piste kan aangelegd worden”, zegt Robert Moens (N-VA). Dat is een loopparcours met een zachtere ondergrond. Het district bekijkt ook of de oude rijkswachtkazerne tijdelijk kan functioneren als sportinfrastructuur.

 

Stads- en kinderboerderij

De boerderij is een op zich staand onderdeel van het ontwerp van het bestuursakkoord. “We moeten opnieuw op zoek naar een gepassioneerde persoon (of personen) die bereid is de dagelijkse werking ter harte te nemen”, staat er te lezen. “De actuele stadsboerderij moet opnieuw de sociale, educatieve en ecologische functies van weleer kunnen uitvoeren.”

 

Bron: Gazet Van Antwerpen, editie Stad en Rand. Dinsdag 8 januari 2019, pagina 13. ©Concentra. Alle rechten voorbehouden.