Alert bestuur voor Antwerpen
19 september 2017

CD&V Antwerpen is voorstander van alert bestuur voor Antwerpen. Alert bestuur betekent dat de eerste prioriteit is om misdaden en onveiligheid te voorkomen. Preventie is het startpunt, repressie het slotstuk. Dat is de enige juiste volgorde én de beste garantie op minder criminaliteit en een hoger veiligheidsgevoel. 

Veiligheid is immers meer dan dalende criminaliteitsstatistieken. Minstens even belangrijk is het veiligheidsgevoel, een subjectief gegeven dat echter een bijzonder grote impact heeft op de mensen die in de stad wonen. Het zijn doorgaans de ‘kleinere’ feiten die de grootste invloed hebben op het onveiligheidsgevoel van de mensen.

Gewapend bestuur werkt hierbij contraproductief. Het is invasief en gaat uit van wantrouwen vanuit het bestuur ten aanzien van haar bevolking. Alert bestuur daarentegen betrekt mensen, organisaties, middenveld en gemeenschappen. Het is voorkomen én genezen. Het is inclusief én kordaat.