Kris Peeters: "Ongeacht waar de Antwerpenaar woont, hij heeft recht op gezonde lucht"
11 oktober 2018

Resultaten tonen noodzaak aan luchtmeester

De resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek Curieuzeneuzen zijn binnen. Ze zijn duidelijk en ernstig. Alleen met duidelijke bijkomende initiatieven kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren. Noodzakelijke maatregelen die behalve de luchtkwaliteit ook de leefbaarheid in de stad verbeteren. CD&V Antwerpen reikt zeven tastbare ingrepen aan.

Kris Peeters, lijsttrekker CD&V Antwerpen:

“De rode vlekken in Antwerpen vallen duidelijk op. Er waren verwachtingen dat de luchtkwaliteit niet optimaal was in de stad, nu is het wetenschappelijk bewezen. Antwerpenaren verdienen, ongeacht in welke straat ze leven, een straat met gezonde lucht. Met deze bezorgdheid moeten we aan de slag in een volgend bestuursakkoord. We stellen een luchtmeester aan. Deze Antwerpenaar kan inwoners en betrokkenen verenigen en het stadsbestuur uitdagen om de luchtkwaliteit te verbeteren Daarnaast dringt intense samenwerking met andere steden en gemeenten dringt zich op. Luchtkwaliteit stopt niet aan de grens van de stad, daarom moeten we grenzen openbreken en samen acties uittekenen.”

Voor CD&V Antwerpen zijn dat:

- Autoverkeer verminderen: elke verplaatsing die we kunnen vermijden, betekent minder schadelijke uitstoot.

 1. CD&V Antwerpen gaat voor een autoluwe stadskern.
 2. Op basis van de studie over de uitbreiding van de Lage Emissie Zone kan dit LEZ gebied uitgebreid worden. De opbrengsten uit LEZ-boetes herinvesteren we in de vergroening van Antwerpen met groendaken, toekomstbomen…
 3. Meer Antwerpenaren kunnen met wagens van de stedelijke vloot rijden, zo delen we de auto’s die er al zijn.

-Alternatief vervoer stimuleren.

 1.        Een fietscomfortplan vermindert onnodige wachttijden voor fietsers en verbetert verkeersveiligheid
 2.       Stip, frequent en betrouwbaar openbaarvervoersnetwerk.
 3.        We breiden de laadinfrastructuur voor elektrische deelauto’s gevoelig uit.

- Ruimtelijke ordening

 1. Luchtkwaliteit nemen we mee bij beslissingen over de inplanting van scholen, woonzorgcentra, sportinfrastructuur, kinderdagverblijven, e.d. Het bestaande fonds breiden we verder financieel uit zodat meer nieuwe en bestaande scholen maatregelen kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De resultaten dwingen ons hiertoe.
 2. We investeren en experimenteren met luchtzuiveraars en mospanelen van enkele vierkante meters, goed voor het effect van maar liefst 300 bomen
 3. We rollen ons groenplan uit, waarbij elke 300 meter van ons deur een buurtpark en elke 1000 meter van de deur een stadspark komt. Ze bieden voldoende groen rustpunten in onze stad, dat verhoogt de luchtkwaliteit en leefkwaliteit.

- Gezonde publieke ruimte

 1. We ontharden de stad met 15% minder beton en meer groen. Dat is 100% beter leven.
 2. De stedelijke groendienst vormt speelplaatsen van scholen om tot groene parken en speeloases en zorgt voor het onderhoud

 - Smart city: ook technologie kan helpen

 1. Meten is weten: we installeren straatmeubilair en infrastructuur die de luchtkwaliteit in real time opmeet en communiceert. Met open data brengen we de verkeersstromen in beeld en sturen we die beter. We worden de groene smart city van het land.

- Groene logistiek

 1. Pakjesdiensten organiseren we op een meer duurzame manier door levering aan centrale hubs in te richten aan de rand van de stad.
 2.  We voorzien, naast deelwagens, in deelbakfietsen voor grote boodschappen

- Speciale aandacht voor gevoelige locaties

 1.        We kiezen resoluut voor schoolstraten door gemotoriseerd verkeer bij de start en het einde van de school weg van de schoolpoort te halen.