CD&V Merksem maakt deel uit van het nieuwe districtsbestuur.
14 december 2018

 

Na Berchem is er nu ook in Merksem een bestuursakkoord. N-VA, sp.a en CD&V zullen de komende zes jaar samen besturen. Verkeersveiligheid en leefbaarheid staan hoog op de agenda. Zo zet de coalitie in op de aanleg van conflictvrije kruispunten.

 

Luc Bungeneers (N-VA) blijft districtsburgemeester, Wendy Simons (N-VA) volgt zichzelf op als districtsschepen net zoals Gilbert Verstraelen (sp.a). Nieuwkomers in het college zijn Patrick Van den Bempt (N-VA) en Sonja De Meyer (CD&V). Hieronder een greep uit hun bestuursakkoord.

 

OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT

De Catershoeve wordt gerestaureerd en herbestemd. “Alleen kunnen we dat niet betalen”, zegt Bungeneers. “Daarvoor zijn we in overleg met AG Vespa (devastgoedpoot van de stad red.) en hopen we met privé-investeerders een nieuwe bestemming te vinden.” Voor de wijk Merksem Dok komt er een masterplan.

 

Verschillende straten worden heraangelegd, zoals de Caters­hoflaan en de Trammezandlei. “Daarbij onderzoeken we de aanleg van conflictvrije kruispunten.”

 

VEILIGHEID

 

Met de uitbreiding van een cameranetwerk wil het district de strijd tegen overlast en criminaliteit aangaan. “Deze camera's zouden we dan ook kunnen inzetten om onder meer sluikstorters op heterdaad te betrappen”, zegt Bungeneers.

 

SPORT

 

“We hebben de afgelopen legislatuur sterk ingezet op onze sportinfractuur”, zegt Bungeneers. “Die moeten goed onderhouden blijven. Voor de jeugd zoeken we naar plekken om BMX en skateterreinen te realiseren.”

 

JEUGD

 

“We willen ervoor zorgen dat er meer ruimte is voor jongeren”, zegt toekomstig jeugddistrictsschepen De Meyer. “Het gaat daarbij niet om jeugdverenigingen zoals de scouts of de Chiro. Daar moet je een volledig jaar ingeschreven zijn. We willen initiatieven met een vrijere in- en uitloop. We kunnen bijvoorbeeld in leegstaande ruimtes pop-upconcepten bedenken.”

 

LOKALE ECONOMIE

 

“We willen onze winkelassen meer in de verf zetten. Het gaat niet alleen over de Bredabaan”, zegt Sonja De Meyer. Ze wil ook de deeleconomie versterken. “Dat gegeven komt meer en meer op. Het kan gaan om het feit dat ik een grasmaaier heb en jij die wil lenen. De volgende keer wil ik jouw haagschaar misschien graag lenen. Dat is niet enkel op ecologisch, maar ook op sociaal vlak interessant. We gaan ook vrijwilligerswerk beter ondersteunen.”

 

CULTUUR EN BUURTINITIATIEVENCULTUUR EN BUURTINITIATIEVEN

 

“Het budget voor buurtinitiatieven was vroeger in stadsbeheer maar wordt nu een districtsbevoegdheid”, stelt Gilbert Verstraelen (sp.a). “We gaan zo snel mogelijk proberen om al de reglementen hieromtrent te vereenvoudigen zodat verenigingen en particulieren eenvoudig weten waar ze terecht kunnen voor subsidies.”

 

Wat cultuur betreft, zullen het cultureel centrum en de bib verder ondersteund worden. Verder is het Merksemdok bijna klaar. “We willen dit ontmoetingscentrum meer op de kaart gaan zetten.”

 

GROEN EN MILIEU

 

Het districtsbestuur wil uit de Oosterweelwerken voordeel halen. “We zullen bij de bevoegde instanties pleiten voor een overkapping om de verbinding te maken naar de wijk Luchtbal en nieuw groen te ontwikkelen. Verder willen we duidelijkheid over de A102 zodat we die zone kunnen invullen met kwalitatief groen”, zegt Verstraelen nog.

 

Bron: Gazet Van Antwerpen, editie Stad en Rand, vrijdag 14 december 2018, pp. 18. ©Mediahuis. Alle rechten voorbehouden.