Carolyn Krekels (CD&V) is de komende zes jaren districtsschepen voor lokale economie en middenstand, toerisme, senioren, communicatie en marketing en dierenwelzijn in Hoboken.
7 januari 2019

 

In Hoboken stelden N-VA, sp.a en CD&V het nieuwe bestuursakkoord voor. Speerpunten voor het district: camera's, een molen, veilige nieuwe fietspaden en extra buurtparking achter het Volkshuis. Op de Kioskplaats verdwijnen een deel parkeerplaatsen en een stuk van de markt verhuist richting Lelieplaats.

 

'Hoboken speelt zijn troeven uit', dat is de titel waarmee het districtscollege van N-VA, sp.a en CD&V haar bestuursakkoord van 28 pagina's bedacht.

 

Voor de veiligheid wordt gerekend op de stad. "Wie overlast bezorgt, moet kordaat worden aangepakt", meent districtsvoorzitter Kathelijne Thoen (N-VA). "Er komen onder meer verplaatsbare camera's in het straatbeeld, wij drongen al aan om er te plaatsen aan Fort 8, en we denken aan het inzetten van stadsmariniers zoals in Rotterdam."

 

Om Hoboken opnieuw te doen bruisen, gaat de heraanleg van het centrum fase twee in, met de aanpak van de Kioskplaats en Lelieplaats. "De markt en kermis zullen deels verhuizen van de Kioskplaats naar de Lelieplaats. Er komt ook meer ruimte voor de fietser en voor de horecaterrassen. Ook de parkeerruimte wordt herschikt", zo belooft N-VA-schepen Carine Leys van Openbare Werken.

 

Er zal per wijk een lijstje worden gemaakt van straten die een heraanleg of nieuwe voetpaden verdienen. Het fietspadennetwerk wordt verder uitgerold. Zo zal de Sint-Bernardsesteenweg een degelijk fietspad krijgen en ook de Krijgsbaan krijgt een heraanleg met veiliger fietspaden.

 

Het district is voorstander van de uitbouw van het bedrijventerrein BlueGate. "Maar dit mag niet ten koste gaan van de mobiliteit in Hoboken. We pleiten bij De Lijn en de stad dan ook voor een tram die tot voor de deur van Blue Gate zou rijden", aldus Thoen.

 

Fuiflocatie

Voor de jeugd wil Thoen een fuiflocatie in de blikfabriek en gaat ze op zoek naar een goede plek voor skate- en speelinfrastructuur. "We zijn wel voorzichtiger geworden en bekijken eerst goed waar het kan. We hopen nog altijd dat minstens een deel van het speelpleintje aan de Meetjeslandstraat kan blijven, maar er loopt nog een onderzoek. Met 157.000 euro was het in elk geval geen goedkope speeltuin, het zou jammer zijn als dat geld verloren ging".

 

De voormalige Hobokense molen speelt een belangrijke rol in het sprookje van Nello & Patrasche. Er lopen gesprekken om een molen uit het havengebied naar hier te verhuizen. Dat zou een mooie toeristische trekpleister kunnen worden", meent Carolyn Krekels (CD&V), districtsschepen van Toerisme .

 

Tot slot, Hoboken is dan wel al het groenste district van Antwerpen, het groen sluit niet overal op elkaar aan. Het bestuur pleit voor een 'groene long' van Fort 8 tot aan het polderbos, die als één groen geheel aanvoelt. 

 

Bron: Het Laatste Nieuws, editie Stad Antwerpen. Maandag 7 januari 2019, pagina 13. ©De Persgroep, alle rechten voorbehouden. 

 

Foto onderaan: Carolyn Krekels tijdens haar eedaflegging als districtsschepen.