7 november 2017

Sonja De Meyer (49) zal in Merksem de lijst trekken. Ze heeft een schat aan ervaring, want ze was vroeger al 12 jaar districtsschepen. Bovendien kent ze de stad bijzonder goed als advocate en via haar engagement in de jeugdwerking van de Antwerp Giants: “We willen bruggen bouwen met ’t Stad, fysiek en mentaal", aldus De Meyer. "Samen met De Merksemnaar, en de stad werken we aan de mobiliteitsproblemen en fietsveiligheid in ons district."