Om te voorkomen dat de afvalophaling in Antwerpen in het gedrang komt, werft de stad dertig mensen extra aan voor de dienst Stadsreiniging.
28 mei 2018

De stad Antwerpen zet bijna negenhonderd mensen in voor het proper houden van de stad. Het gaat zowel om vuilnisophalers als om medewerkers van de recyclageparken. "Alleen staat onze personeelscapaciteit onder druk”, zegt Caroline Bastiaens (CD&V), schepen van Stads- en Buurtonderhoud. “Het is heel moeilijk om gekwalificeerde chauffeurs te vinden. We kampen ook met veel afwezigen door langdurige zieken. Dit heeft een zware impact op de andere personeelsleden, die dan harder moeten werken. Het risico dat ook zij gaan uitvallen neemt toe. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, hebben we beslist om extra mensen aan te werven. Het gaat om volwaardige contracten voor zowel chauffeurs als karladers.”

 

Frustraties

Skender Baleci, vakbondsafgevaardigde van ACV-Openbare Diensten, trok in een brief aan het stadsbestuur aan de alarmbel. Hij wees op de groeiende frustratie bij Stadsreiniging. De grootste knelpunten zijn het aanhoudende zwerfvuil en de vele sluikstorten. Volgens Baleci worden de vuilnismannen en -vrouwen moedeloos als ze zien dat na hun ophaal- of veegrondes de straten opnieuw vuil zijn.

 

Baleci kreeg snel gehoor bij burgemeester Bart De Wever en schepen Bastiaens. Samen riepen ze vorig week de Antwerpenaars op om meer respect te tonen voor de mensen van de dienst Stadsreiniging en voor de netheid van de straten en pleinen in de stad. “De afgelopen vijf jaar als burgemeester was het niet onder controle krijgen van sluikstorten mijn grootste frustratie”, gaf De Wever toe.

 

Statiegeld op plastic en blik

In het ATV-programma Wakker op Zondag herhaalde De Wever zijn twijfels over de invoering van statiegeld op plastic flessen en blik. “Ik ben niet tegen statiegeld, maar er is eerst een reeks vragen die moet worden beantwoord voor hierover wordt beslist”, zegt De Wever. “De inschatting is dat de invoering 77 miljoen euro zou kosten in Vlaanderen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het onderhoud van de machines die de flessen en blik terugnemen. De winst op het vlak van het opruimen van zwerfvuil zou 20 miljoen euro zijn. Dat is een groot verschil. De vrees dat de prijzen van drank zullen stijgen, bestaat ook. Ik ben nog niet overtuigd.”

 

Bron: Gazet van Antwerpen, editie Metropool/Stad p.4, 28 mei 2018 ©Concentra. Alle rechten voorbehouden.