Antwerpenaren die hun auto wegdoen, kunnen via de stad een subsidie krijgen op een abonnement van Mobility as a Service (MaaS). Het nieuwe reglement lag maandagavond ter stemming voor op de Antwerpse gemeenteraad.
25 juni 2019

Sam Voeten (CD&V) merkte op dat Antwerpenaars die niet in een betalende parkeerzone wonen, niet in aanmerking konden komen voor die subsidie. In het reglement was het namelijk zo omschreven dat alleen wie zijn of haar nummerplaat liet schrappen én zijn of haar bewonerskaart inlevert, hier beroep op kon doen. “Dat lijkt ons onlogisch”, zei Voeten.
 

“Wie niet in een betalende parkeerzone woont, kan geen bewonerskaart aanvragen en dus ook niet opnieuw inleveren om aanspraak te kunnen maken op die subsidie van de stad. Wij vragen dus om het woordje ‘en’ te vervangen door ‘of’ zodat alle Antwerpenaren dat extra duwtje in de rug kunnen krijgen.
 

De voltallige gemeenteraad volgde Voeten en zijn amendement werd unaniem goedgekeurd. Het nieuwe reglement treedt in werking op 1 juli 2019 en eindigt op 30 juni 2021.
 

Meer info over het MaaS-abonnement lees je op www.slimnaarantwerpen.be.
 

Bron: GvA online, 25/06/2019