Actieve ouderen
 

Op geluk plakt geen leeftijd, dat is duidelijk. En met een beetje geluk beleeft elke Antwerpenaar een comfortabele oude dag. Willen we wachten tot het geluk in onze schoot valt? Neen. Antwerpen heeft nood aan een duidelijk beleid waar actieve ouderen een plaats hebben, eenzaamheid geen plaats vindt, en zorg een plaats krijgt.

- Het ‘Huis van de Senior’ bouwen we uit als een nieuwe plaats voor vragen én antwoorden over mobiliteit, gezondheid, vrije tijd... Het ‘Huis van de Senior’ is in elk district een toegankelijke plaats waar open en ook anonieme vragen mogelijk zijn. 

- We verhogen het aantal zitbanken in de stad én musea. Ze nodigen uit om elkaar te ontmoeten, ze bieden (oudere) Antwerpenaren op weg in de stad en musea een rustpunt.

- We investeren in voldoende ontmoetingsplekken in alle districten voor senioren en seniorenverenigingen.

- We breiden de mantelzorgpremie uit naar elk district van de stad. Elke mantelzorger, in elk district verdient een zelfde premie.

- We realiseren een ruim aanbod serviceflats, zorgverblijven en aanleunwoningen voor ouderen samen met private ondernemers en het zorgbedrijf. Daarnaast breiden we het aanbod van dienstencentra uit, in aantal en in vorm.

- We blijven een breed vrijetijdsaanbod voor senioren actief ondersteunen en faciliteren: taallessen, computerlessen (internet, Facebook,…), sport, lezingen, concerten,… in elke buurt. Levenslang leren versterkt ouderen in hun persoonlijke ontplooiing en brengt hen samen.

- We moedigen de ontmoeting tussen generaties aan: sociale projecten van studenten bij ouderen, scholen die les krijgen in een ouderenvoorziening, crèches naast of bij rusthuizen, jeugdverenigingen die zich toeleggen op contacten met de ouderen,… verdienen meer ondersteuning.

- Jeugdverenigingen, buurtcomités en familiefeesten vinden ook een plaats in diensten-en zorgcentra. Zo worden deze ruimtes optimaal gebruikt, en brengen we het Antwerpse leven meer binnen bij onze ouderen.

- Kinderdagverblijven, scholen en rusthuizen staan in elkaars directe omgeving. Zo moedigen we gesprekken en ontmoetingen aan tussen Antwerpenaren van alle leeftijden.

- We zorgen voor vlakke, bereikbare voetpaden met voldoende zacht hellende boordstenen. Goed voor jong en oud, en al wie zich rollend verplaatst.