Antwerpen, een stad die zorgt voor haar inwoners
 

Iedereen heeft op verschillende momenten in het leven zorg nodig. Het is belangrijk dat we op zo’n kwetsbare momenten in goede handen zijn. Het kan je plots overvallen op een onverwacht moment, de vraag naar zorg: ouderen die moeilijk de deur uit kunnen, wie na een ongeval noodgedwongen moet rusten, jonge families met kinderen… professioneel zorgaanbod aangevuld met familie en vrienden bieden Antwerpenaren een rijk zorgaanbod. Maar we kunnen meer doen als stad.

- We organiseren jaarlijks een innovatiewedstrijd voor e-health projecten. De winnende initiatieven rond innovatie en zorg kunnen, na een proeftijd, gerealiseerd worden. Via innovatie blijft onze zorg kwalitatief en betaalbaar.

- We ondersteunen kleinschalige co-housing projecten, zodat ze kunnen uitgroeien tot betaalbare zorgplaatsen. Deze kleine huizen, die nauw aansluiten bij de vroegere woonkamer, bieden zorg op maat aan een beperkte groep inwoners. Toch blijven de medische kosten dezelfde als voor een grote zorginstelling. We werken initiatieven uit om hen te ondersteunen.

- We breiden de ‘Stap op/stap af bussen’ uit naar alle districten van de stad. De ‘Stap op/stap af bussen’ vervoeren passagiers via verschillende stopplaatsen naar de plaatselijke markt en ontmoetingscentra. Het maakt mensen mobieler, het laat Antwerpenaren elkaar ontmoeten.

- We starten initiatieven op maat om het aantal huisartsen en wijkgezondheidscentra te verhogen. Nieuwe groepspraktijken in huisartsarme zones krijgen voorrang in stedelijke ontwikkelingen. Huisartsen kennen hun patiënten en de buurt. Zij volgen hen van dichtbij op, verwijzen hen gerichter door en bouwen een vertrouwensband met hen op. In wijken met meer zorgvragen werken we een ruimer aanbod uit van wijkgezondheidscentra. Daar buigen huisartsen, maatschappelijk werkers, kinesisten … zich samen over uw medische zorgvragen. Goede zorg is zorg op maat.

- We moedigen levensloopbestendige gebouwen aan. Bewoners moeten de kans hebben om langer onder hun vertrouwde dak te blijven. Dat doen we met woonadvies, het behoud van de premies voor aanpassingen aan de woning en ondersteuning bij het vinden van een geschikte aannemer.

- In de strijd tegen drugs verliezen we verslaafden en hun omgeving niet uit het oog. We zetten in op een geïntegreerde drugshulpverlening: ontwenning, medische zorg en begeleiding, tewerkstelling en huisvesting. Kortom een goede de re-integratie van (ex-)verslaafden in onze stad.