Antwerpen, een stad met open armen voor Antwerpenaren

 

Als Antwerpenaren vragen hebben, moeten ze antwoorden krijgen. Snel en efficiënt. Negen op de tien Antwerpenaren geeft een positieve score van meer dan 7 op 10 op de algemene dienstverlening van de stad. Slechts 2% geeft minder dan een voldoende. Een resultaat waar we trots op mogen zijn. Maar de tijd staat niet stil, de mogelijkheden om onze dienstverlening nog te verbeteren ook niet!

- We gaan voor klare taal bij beleidsbeslissingen en de communicatie met burgers, en we maken gebruik van genderinclusieve formulieren.

- We ontwikkelen voor alle diensten van de Stad één gezamenlijke app. Zo vindt elke Antwerpenaar gemakkelijk het dichtstbijzijnde sorteerstraatje, meldt hij/zij onderweg sluikstort of maakt hij/zij een afspraak met een stedelijke dienst bij het districtshuis.

- 1 kaart, vele diensten. In een digitale wereld bundelen we de functies van verschillende kaarten (Velo, buurtparking, sorteerstraatje, A-kaart… ) tot één A-kaart. Ook bruikbaar via een digitale kaart op de smartphone.

- We verruimen de openingstijden van de infolijn van de stad Antwerpen. Niet iedereen kan tussen 9-17u het contactcenter bereiken.

- We verdubbelen het budget voor de districten zodat ze meer projecten dicht bij de Antwerpenaar kunnen waarmaken.

- Het wijkcirculatieplan start in de wijk. Districten werken hun eigen wijkcirculatieplannen uit samen met de inwoners. De Stad voert een stedelijke toets uit om te verzekeren dat problemen aan de rand van de districten niet verschuiven naar omliggende districten.

- Bij de aanleg van straten, pleinen en parken zetten we in op échte burgerparticipatie. We betrekken omwonenden en alle Antwerpenaren van bij de start en stellen alle beschikbare informatie transparant ter beschikking. Zo kunnen we de kennis en kunde van omwonenden volop benutten doorheen het volledige ontwerpproces.

- Inwoners die een vraag persoonlijk willen stellen, moeten dat steeds kunnen aan een loket. Niet iedereen kan met een computer overweg. Ook in de toekomst moet dit mogelijk blijven.

- De Nieuwe Antwerpenaar, het infomagazine van de Stad, wordt terug beschikbaar op papier voor iedereen die dat wenst. We bezorgen hem maandelijks naar wens: digitaal of op papier. Zo is iedereen weer mee.