Antwerpen, motor van onze economie
 

Antwerpen is toonaangevend. Op vele vlakken. Onze haven met haar grote (petro)chemische cluster biedt werk aan 143.000 mensen. In de internationale diamanthandel blinkt Antwerpen uit als grootste handelscentrum ter wereld. Ook de creatieve economie met onder meer mode, design, architectuur, reclame, cultuur, … vindt in Antwerpen vruchtbare grond. Bovendien ligt het aantrekkelijkste winkelcentrum van ons land in onze stad. Kortom, we hebben alles in huis om het zo aangenaam mogelijk te maken voor de Antwerpenaar en de Antwerpse economie. Toch willen we nog verder gaan.  Dankzij onze inzet voor digitale innovatie en circulaire economie zetten we Antwerpen beter op de kaart. We maken van ‘t stad dé hotspot voor innovatie, productiviteit en connectiviteit.
 

- Bij wegenwerken in de stad zetten we op de eerste plaats in op een zo efficiënt mogelijk verloop van de werken. We wegen af of ploegenarbeid een oplossing kan zijn. We organiseren maximaal overleg -ook vooraf- met de buurt en lokale ondernemers en voorzien een flexibele regelgeving voor terrassen. 

- Antwerpen is een student-ondernemersstad. We mikken op een verdubbeling van student-ondernemers. Innovatieve ondernemingen zijn cruciaal voor onze economie, daarom geven we jongeren alle kansen om hun ideeën te ontwikkelen en hun weg te vinden naar het ondernemerschap, met initiatieven zoals TAKEOFFANTWERP of BAAS.

- Antwerpen moet dé startup-stad van Vlaanderen blijven. We verhogen het aantal startende bedrijven en ondersteunen hen door nauw samen te werken met het Antwerpse ecosysteem van bedrijven, universiteiten… We brengen deze partners, kennis en expertise samen en geven ze een fysieke werkplek in Antwerpen zodat jonge ondernemers kunnen leren en groeien. We kopen hun producten en diensten en schrijven innovatie-opdrachten uit.

- We vieren en boosten onze bloeiende creatieve economie met Us by Night, wat moet uitgroeien tot hét stadsfestival voor de creatieve sector. Een op de zes bedrijven in Antwerpen is gelinkt aan de creatieve economie. Designers, architecten, reclamemakers, schrijvers, productontwikkelaars, acteurs, dansers, muzikanten, producers, kunstenaars… ze vinden hun inspiratie én plek in de stad.

- Wij willen Antwerpen op de kaart zetten als economisch kenniscentrum, we moeten dan ook sterker inzetten op expats die zich hier thuis voelen. Daarom openen we een online expatcenter, een stedelijke webpagina waar expats informatie kunnen vinden over werk, kinderopvang, huisvesting, belastingen en meer.  

- We geven de innovatieve maakindustrie een plek in Antwerpen. We gaan voor innovatiecentra en een Makerspace, waar ondernemers, onderzoekers en studenten samen werken aan de producten van morgen, in en rond een centraal gedeeld atelier.

- We willen het eerste 5G-netwerk in Vlaanderen. Zo kan Antwerpen verder uitgroeien tot een smart city, op maat van zijn burgers en zijn bedrijven. Daarom investeren we in onze digitale infrastructuur  zodat onze ondernemers nog beter als eerste nieuwe producten kunnen ontwikkelen en testen.  

 

Antwerpen, we maken werk van werk

Werk is voor ieder van ons een belangrijk onderdeel van het leven. Het brengt mensen samen, geeft structuur en, niet onbelangrijk, een inkomen. Werk vinden, hebben, behouden… is niet voor iedereen in deze stad even gemakkelijk. De grote uitdaging is om bedrijven naar geschikte werknemers te leiden en werkzoekende Antwerpenaren naar een job. We maken werk van werk.

- Jongerenwerkloosheid pakken we aan op straten en pleinen, in de jeugdhuizen en op sociale media. We verhogen het aantal jongerenbegeleiders die jongeren zonder diploma of opleiding naar een job of opleiding leiden. Ze overtuigen deze jongeren op straat en via sociale media om te solliciteren of weer naar school te gaan. Een gerichte persoonlijke aanpak die werkt. Ook straathoekwerkers dragen hier nuttig aan bij.

- We overtuigen ondernemers om samen met de Stad alternatieve sollicitaties te organiseren. ‘Hire the will, not the skill’, werkmotivatie is belangrijk vandaag bij een sollicitatie. We bieden bedrijven de kans om kandidaten te screenen tijdens een alternatieve sollicitatie op de werkvloer, georganiseerd door de Stad en laten hen op die manier kennismaken met de kandidaat achter een C.V..

- We laten jongeren actief kennismaken met verschillende jobs en de bijhorende werkattitude. Zo helpen we hen naar een juiste studie- en jobkeuze. Als jonge werkzoekenden in hun omgeving niemand kennen die werkt, is het immers moeilijk om een beeld te vormen van hun eigen ambities.

- We gebruiken de werven in Antwerpen als een leerplek voor toekomstige bouwvakkers. We zoeken actief naar bedrijven en partners voor nieuwe projecten om leren op de werkvloer te stimuleren.  Dit werkplekleren houdt scholieren op school en leidt hen naar een diploma.

- Als stadsbestuur zetten we voor eigen personeel in op levenslang leren en stimuleren we de ontwikkeling van ons stadspersoneel, zodat personeel en stagiairs kunnen doorstromen naar een andere, hoger gekwalificeerde jobs.

- Stad Antwerpen is een superdiverse stad. Het personeel van onze stad weerspiegelt deze bevolkingssamenstelling dankzij verschillende inspanningen. Zo is de aanwerving op basis van diploma’s nog een serieuze hinderpaal voor sommigen. De Stad moet bij zijn aanwervingen voluit de kaart trekken van de ‘elders verworven competenties’ in plaats van diploma’s. De Stad geeft hierin het goede voorbeeld.

 

Antwerpen, diamantstad

Antwerpen is een wereldspeler in diamant. Al 500 jaar is onze stad een thuishaven voor de sector. We maken de diamantwijk aantrekkelijk om te werken, te wonen en te bezoeken in alle veiligheid. We ondersteunen de diamantsector als transparant, innovatief en duurzaam wereldhandelscentrum.

- We promoten Antwerpen als toeristische diamant- en juwelenstad. We willen ons kwaliteitslabel voor juweliers “Antwerp’s Most Brilliant” nog uitbreiden en actief blijven promoten. Zo is iedere klant zeker van de kwaliteit en ethische herkomst van zijn diamant.

- Elke sector heeft baat bij technologische innovatie, ook de diamantsector ondersteunen we om te evolueren naar een hedendaags kenniscentrum dankzij cross-over samenwerkingen met andere industrieën, bedrijven en studenten.  Denk maar aan online handel, geautomatiseerd slijpen, enz.

- Antwerpen heeft de enige opleiding diamantslijpen van Europa. We hebben deze kennis hier reeds verankert.

- Omdat we als stad onlosmakelijk verbonden zijn met de sector, engageren we ons om belangrijke dossiers zoals de karaattaks en het bankendossier mee te verdedigen.

 

Toekomst van de haven

De haven van Antwerpen ontvangt elk jaar 14.000 zeeschepen vanuit meer dan 800 kades in de wereld, vult 70% van onze winkelrekken en creëert een toegevoegde waarde waarmee het onderwijs in heel Vlaanderen kan worden betaald. Onze haven is een belangrijke levensader voor onze economie als tweede grootste haven van Europa. Daar werken we verder aan. Onze haven moet kunnen uitgroeien tot een mobiele, veilige, duurzame, innovatieve en aantrekkelijke investeringshaven.

- Een werkbare haven is een mobiele haven.

-We realiseren een uitgebreid en betrouwbaar netwerk van De Waterbus en De Fietsbus.

-Een elektrisch fietsdeelsysteem in de haven laat werknemers vlot de laatste kilometer(s) afleggen naar hun bedrijf.

-We moedigen deelnemende bedrijven uit de haven aan om hun collectief busvervoer voor eigen werknemers uit te breiden voor andere havenwerknemers.

-Dankzij een neutrale en moderne spoorinfrastructuur in de haven en efficiëntere lichterplanningen verdubbelen we het transport van containers via spoor en binnenvaart.

-We overtuigen meer spelers en bedrijven om ook in het weekend en ’s nachts hun terminals in de haven te openen. Het verdeelt de verkeersdruk in de haven.
 

- We maken van onze haven een duurzame haven.

-We voorzien walstroom zodat scheepsmotoren in onze haven niet langer moeten blijven draaien als ze voor anker liggen.

-We blijven de uitstoot van zeeschepen verder terugdringen door het behoud van de koppeling van havengelden aan de uitstoot van het schip. Zoals steeds verstrengen we progressief de emissienormen.

-In 2020 leveren windmolens in onze haven elektriciteit aan 170.000, ofwel ruim 70% van de Antwerpse gezinnen. 

- Onze haven van de toekomst zet slimme technologieën in om vlotter en efficiënter te werken… Zo blijven we steeds een stap voor op de concurrentie.

- De haven van Antwerpen heeft nood aan extra ruimte om containers te verschepen. Dankzij deze cruciale capaciteitsuitbreiding kan de haven van Antwerpen onze producten blijven vervoeren en onze economie versterken. Voor ons is brede inspraak van belang om tot een gedragen beslissing te komen.

- Onze thuishaven is een veilige haven.

-Dankzij een cameraschild tegen drugs- en overlastverkeer en een intense samenwerking tussen overheden en partners in de strijd tegen drugs, maken we het criminelen moeilijker om onze haven te gebruiken als hun speelterrein.

-We ondersteunen bedrijven met preventieacties tegen inbraken en criminaliteit.

-We investeren in rustplaatsen voor truckers, havenarbeiders en bedienden mét camerabeveiliging én recyclagepunten voor zwerfvuil.

- Onze haven is een magneet voor talent, uit alle hoeken van de wereld. Een havenbelevingscentrum verleidt potentiële werknemers voor een job in de haven dankzij een realistische kennismaking en begeleiding.

 

De méérwaarde van toerisme

Toerisme zorgt voor toegevoegde waarde, extra sfeer en internationale uitstraling. Het belang van de toeristische werkgelegenheid is niet te onderschatten, zeker omdat jobs in deze sector per definitie lokaal verankerd zijn. Toerisme is een samengestelde economische sector die mikt op bezoekers op zoek naar cultuur, ontspanning, winkels, horeca, zakentoerisme, evenementen, … We moeten inzetten op een rijk toeristisch aanbod. Op die manier laten we meer mensen langer van onze toeristische parels in de stad genieten.

- Met het Flanders Meeting and Convention Center in de Koningin Elisabethzaal, en een toekomstige uitbreiding van Antwerp Expo, laten we Antwerpen de voortrekkersrol spelen die het verdient bij (inter)nationale beurzen en congressen. Het Antwerp Convention Bureau (ABC) trekt samen met de universiteit, de hotelsector en andere partners actief zakentoerisme aan.

- We investeren verder in nationale en internationale promotiecampagnes met o.m. Toerisme Vlaanderen, FIT, de haven, diamant, culturele instellingen, … om Antwerpen in al haar facetten te laten stralen.

- Verblijfstoeristen kiezen tegenwoordig uit een waaier van mogelijke logies (hotels, hostals, jeugdherberg, thuisverblijven, B&B’s). De Stad stimuleert dit uitwaaierende aanbod tot meer rolstoeltoegankelijke logies.

- We zetten ook de natuurpracht rondom Antwerpen meer in de verf, zoals het Verdronken Land van Saeftinghe, de polders van Kruibeke, de Hobokense Polder, de Kalmthoutse heide,… We voeren promotiecampagnes en zorgen dat een bezoek aan deze bestemmingen vlot verloopt.

- We maken er werk van om Antwerpen toeristisch verder te profileren als bestemming voor jongeren en holebi’s. We realiseren dit via doelgroepgerichte events en citymarketing.

- We benadrukken de troeven van onze Stad aan het Water. Vervoer over het water, daar zetten we ook toeristisch op in: zee- en riviercruises, watertaxi’s, veerdiensten alsook de verder ontwikkeling en uitbouw van de jachthavens.

- We maken van de nieuwe stadscamping op Linkeroever het referentiepunt. Het wordt een toonaangevende plek op vlak kamperen met plek voor groepen, fietsers, kampeerwagens, glampers, …

- We spelen de Haven van Antwerpen verder uit als toeristische troef, met rondvaarten en een nieuw Havenbelevingscentrum op het droogdokkeneiland.