Betaalbaar en comfortabel wonen voor iedereen
 

Aangenaam wonen, dat is wonen in verzorgde straten, op groene pleinen en in levendige buurten. Een passende woning voor elke Antwerpenaar moet dan ook energiezuinig, op maat van elke inwoner en betaalbaar zijn. Dat is onze ambitie voor ’t Stad. Vooruitzichten voorspellen dat Antwerpen zo’n extra 29.000 woningen nodig zal hebben tegen 2030. Het woningaanbod zou met 30.500 stuks toenemen. Het blijven ramingen, maar ze stellen ons gerust over het aantal woningen. Betaalbare en kwalitatieve woningen, daar moet onze focus liggen. We creëren aangename woonbuurten met ruimte voor werk, ontspanning en groen. Alleen zo verkleinen we onze verplaatsingen en maken we een stad die leeft.
Met slimme warmtenetten, energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie verminderen we de gezamenlijke klimaatimpact van alle woningen met 20% tegen 2024. Alleen zo zijn we tijdig klimaatneutraal in 2050.

- De overkapping van de Ring moet er komen. We waken erover dat het project van het Toekomstverbond wordt uitgewerkt en gerealiseerd in samenspraak met de omwonenden en alle Antwerpenaren. We roepen de Vlaamse regering op om de nodige middelen vrij te maken voor de realisatie van dit allesomvattend project voor Antwerpen.

- We tekenen samen met de buurt aantrekkelijke en duurzame projecten uit voor de ontwikkeling van nieuwe stadsdelen:

-In plaats van de gevangenis in de Begijnenstraat willen we innovatieve gezinswoningen gecombineerd met de uitbreiding van het Tropisch Instituut, een zwembad, een buurtpark en een moderne bibliotheek voor de binnenstad en de omliggende scholen. 

-De herontwikkeling van de Stuivenberg-site moet een hefboom zijn voor de hele wijk. De focus ligt op wonen in een groene omgeving, met collectieve voorzieningen zoals feest- en speelruimtes. We combineren dit met zorgfaciliteiten, kantoren, horeca voor de ruime omgeving.

-De rijkswachtkazerne in Wilrijk krijgt in samenspraak met sportclubs en omwonenden een invulling die focust op wonen, groen en sport.

- De Stad neemt de regie in handen en bepaalt zelf welke richting we uitgaan met onze stadsontwikkeling. Ontwikkelingsschetsen voor nieuwe of te renoveren buurten werken we opnieuw zelf uit onder leiding van de stedelijke diensten.

- Jonge gezinnen, pas afgestudeerden, alleenstaanden en anderen met een eerder beperkt inkomen, krijgen voluit kansen om betaalbaar te wonen:

-Ze hebben voorrang om een voormalige sociale woning te kopen die gerenoveerd moet worden.

-Bij nieuwe stadsontwikkelingen voorzien we een aanbod van een aantal gronden en woningen met een korting, op voorwaarde dat deze niet binnen tien jaar opnieuw verkocht worden.

-We gaan voor ‘Community Land Trusts’ en erfpacht. De grond blijft eigendom van de Stad en bewoners kopen alleen de ‘bakstenen’. Door de kostprijs van de grond met elkaar te delen, blijft de prijs laag.

- De strijd tegen huisjesmelkerij wordt versterkt: meer controles en nultolerantie voor niet-reglementair opgedeelde woningen. Anoniem melden wordt mogelijk gemaakt. De Stad voert een beleid dat leegstand actief bestrijdt waarin ze zelfleegstandsdirigent is en bemiddelt. Eigenaars worden vaker gecontroleerd en gesensibiliseerd. Waar nodig grijpt de Stad in om leegstaande woningen te renoveren en via sociale beheersmaatschappijen en sociale actoren te verhuren.

- We bouwen nieuwe sociale woningen in wijken waar het aantal woningen lager ligt dan het stedelijk gemiddelde. We monitoren het effect van onze maatregelen voor betaalbaar wonen en stemmen het aantal bijkomende sociale woningen hierop af.

- Met verhuisvergoedingen en een bonus-malus prijsbeleid, waarbij de huur stijgt als het aantal inwoners daalt, streven we naar sociale woningen op maat van elke bewoner.

- We maken ‘sociaal samenwonen’ en co-housing mogelijk. Mensen met een uitkering of vervangingsinkomen die met andere gezinnen onder één dak leven, moeten hun uitkering kunnen behouden.  Het financieel verlies dat ze lijden door samen te wonen is nu te groot.

- Eigenaars van woningen bieden we een ‘rollend fonds’ aan, een voorfinanciering om de woning energiezuinig te renoveren. Dit doen we op voorwaarde dat de woning nadien kan verhuurd worden aan een gereguleerde huurprijs en dit zolang de renovatie niet is terugbetaald.