Betere veiligheid in een alert Antwerpen
 

De veiligheid van de Antwerpenaar verhogen, daar zetten we op in. In de eerste plaats voorkomen we misdrijven en onveiligheid, repressie is het sluitstuk. Dat is de kern van alert bestuur én de beste garantie op een hoger veiligheidsgevoel. Veiligheid is immers meer dan dalende criminaliteitsstatistieken. Minstens even belangrijk is het veiligheidsgevoel. Om dat van de Antwerpenaar te verhogen is er meer nodig dan alleen gewapend bestuur. De politie is het eerste aanspreekpunt voor de Antwerpenaar, een vertrouwd gezicht dat uw buurt door en door kent én gemakkelijk aanspreekbaar is.

- We versterken de wijkagenten, wijkteams en wijkkantoren van de lokale politie. Laagdrempelige kantoren en herkenbare (vaste) wijkteams vervullen de sleutelfunctie in de politieorganisatie. De wijkagent speelt meteen in op overlast en ‘kleine’ criminaliteit. We breiden de openingsuren uit zodat iedereen er ook ’s nachts terecht kan.

- Het politiekorps is een sterk en divers korps, een afspiegeling van de bevolking in Antwerpen. We werven alleen de beste kandidaten aan en alle politiemannen en –vrouwen worden strikt op hun integriteit gecontroleerd.

Verenigingen, organisaties en geloofsgemeenschappen spelen een actieve rol bij een veilig Antwerpen. We kennen nu al moskee- en voetbalstewards. We werken samen met hen concrete initiatieven uit in het belang van een veilig Antwerpen.

De strijd tegen drugs en georganiseerde criminaliteit is een gezamenlijke strijd, met alle overheden en Antwerpenaren samen. Wijkagenten spelen hierbij een cruciale rol. Ze sporen criminele activiteiten snel op en wisselen informatie uit met andere politieteams of overheidsdiensten. Winkels die een dekmantel zijn voor mensenhandel, witwaspraktijken… sluiten we. 

- Drugs gerelateerde overlast, waarbij lokale dealers op talrijke pleintjes en straten het onveiligheidsgevoel verhogen, doet zich in meer of mindere mate voor in alle districten. We pleiten voor een gelijke aandacht voor deze problemen in alle districten, niet alleen in  Borgerhout en Antwerpen.

- De Brandweer van Antwerpen levert uitstekend werk in moeilijke omstandigheden. Hiervoor blijven we voldoende middelen voorzien.

Verkeersveiligheid is een prioriteit voor iedereen, op het voetpad, op het fietspad en op de weg. De politie versterkt de handhaving van verkeersovertredingen met een grotere focus op snelheidscontroles in zone 30.

- De wijkagent zorgt voor meer preventieve controles tijdens gemelde afwezigheid van bewoners. Doordat hij beschikt over voldoende tijd en middelen, kent hij elke voordeur en kan hij bewoners proactief wijzen op veiligheidsgebreken aan de woning. Een sterke preventie van woninginbraken en snelle opsporing van daders zijn voor ons prioriteiten.