Cultuur en sport verbinden, verrijken en versterken Antwerpen
 

Het is leuk om te sporten en bewegen. Meer zelfs, het is gezond. Sport maakt ons krachtig en veerkrachtig. Sportevenementen laten Antwerpen bruisen en sportinfrastructuur zorgt voor een aantrekkelijke en leefbare stad. Daarom maken we een breed sportbeleid want sport verdient een plaats op school, in bouwplannen, in de zorg, in de strijd tegen criminaliteit, een verslaving of eenzaamheid. Want sport brengt de stad in beweging.

Naast sport heeft ook het cultuuraanbod een effect op onze gezondheid. Wie een theatervoorstelling, tentoonstelling of concert bijwoont, voelt zich 38% gezonder dan wie dit mist. Deze cijfers verklaren waarom we in Antwerpen hoog inzetten op cultuur, sinds 1993 al. Cultuur maakt ons gelukkig. Meer zelfs, het maakt de stad aantrekkelijk en zorgt voor ontmoetingen tussen mensen. Het levert een onmiskenbare meerwaarde op vlak van onderwijs, werk, stadsmarketing én voor de Antwerpenaar zelf. Daarom moeten we blijven inzetten op cultuur: zowel socio-cultureel werk en de amateurkunsten als ons erfgoed en de podium- en beeldende kunsten en de bibliotheken.

 

- We investeren fors in de toekomst van het erfgoed in onze stad. Onze prioriteiten zijn:

-een Maritiem Museum en havenbelevingscentrum, waar de maritieme geschiedenis van Antwerpen alle aandacht krijgt.

-het Rubens Experience Center voor het Rubenshuis. Het dompelt bezoekers virtueel  onder in de wereld van de barokschilder om daarna Rubens in heel Antwerpen te ontdekken.

-een uitbreiding van het Museum Mayer van den Bergh in het oorspronkelijke, aanpalende woonhuis van de familie

-de restauratie van de Bourlaschouwburg: theatergeschiedenis verzoenen we met de hedendaagse techniek en comfort.

- We investeren in bibliotheken van de toekomst.

-Alle bibliotheken in de stad krijgen een make-over en worden meer dan een plek om boeken uit te lenen. De bib wordt een ontmoetingsplek.

-We voorzien afhaal- en inleverpunten In Antwerpen-Centraal en het station van Berchem.

-We stimuleren via de bibliotheken de Nederlandse taalontwikkeling in onze superdiverse stad.

 

- Van de Zomerfabriek in Berchem maken we een permanente plek voor artistieke ontwikkeling en creatie. De nood aan betaalbare plekken voor presentatie, creatie, opslag en repetitie blijft groot. We stellen ook het stedelijk patrimonium ter beschikking van cultuurmakers.

- Onze musea blijven de Antwerpenaar verleiden met een kwalitatief aanbod op maat van kinderen, families, scholen en senioren.

- We gaan voor een krachtig en breed popbeleid, gericht op zowel muzikanten als muziekliefhebbers. 

-In de Trix investeren we in de technische installatie en zorgen we voor een betere toegankelijkheid.

-We voorziene nachttrams- en bussen zodat onze concertzalen bereikbaar blijven.

-We investeren in kwalitatieve infrastructuur voor kleine muziekzalen en repetitieruimtes zodat ook beginnende muzikanten een goede plek hebben om te oefenen.

 

- We promoten de bloeiende street art in de stad in binnen- en buitenland met toeristische wandelingen en festivals. Met eenvoudige vergunningen stimuleren we Antwerpenaren om ook hun eigen private muur te laten inkleuren door street art artiesten.  ‘Smart cities are art cities!'

- We blijven gaan voor een cultureel aanbod op maat. We blijven de diversiteit van cultuurplekken én de verscheidenheid van het aanbod stimuleren.

- Elke nieuwe sporthal loopt snel vol, daarom moeten we goede sportvoorzieningen kunnen delen met elkaar. Nieuwe sporthallen, atletiekvelden, kunstgrasvelden, turnzalen en tennisvelden bouwen blijft de ambitie. We zetten ook de poorten van de sportruimtes en buitenterreinen van Antwerpse scholen open voor alle sportieve Antwerpenaren.

- Er is plaats in Antwerpen voor minstens twee sterke voetbalploegen. We investeren in de jeugdwerking en infrastructuur. Een nieuw (gezamenlijk) en multifunctioneel voetbalstadion moet eerst de supporters van beide clubs overtuigen.

- Sport brengt de Antwerpenaren bij elkaar. We ondersteunen jeugdploegen in de begeleiding van jonge sporters met hun schoolwerk. We verlagen het lidgeld van sportclubs tot één euro voor kinderen van ouders die het moeilijk hebben. Nieuwkomers wijzen we de weg naar sport als middel voor een snelle, sterke integratie. 

- Voor Antwerpse senioren willen we in elk district een ‘danscafé’ inrichten. Als een private partner dit niet kan uitvoeren, organiseren we danscafés in lokale cultuur- of ontmoetingscentra. Zo brengen we senioren samen en in beweging.

- We vieren de honderdste verjaardag van de Olympische Spelen in Antwerpen met een sportief programma waar districten het in een tienkamp tegen elkaar opnemen.