Geloof in de stad
 

Antwerpen telt goed 525.000 inwoners, een mooie mix van 170 nationaliteiten. De rijkdom aan diversiteit ligt in onze stad hoger dan in andere Vlaamse steden en dat is net een troef. In een globaliserende wereld zijn ontmoetingen en gesprekken cruciaal. Het laat mensen toe elkaar te begrijpen en te respecteren. Van onderuit werken veel burgers elke dag aan nieuwe vormen van samenleven. Of het nu de scoutsleider of voetbaltrainer of de vakbondsman in de fabriek is. Ze vormen de geëngageerde mensen in onze stad vanuit het besef dat we er allemaal samen moeten uitkomen. Deze samenlevingshelden verdienen respect en erkenning. Het middenveld heeft de opdracht al begrepen. Het is tijd voor een overheid die de superdiversiteit erkent en die organisaties, vrijwilligers en professionals in het veld ondersteunt.

Daarom maken we plannen om respectvol, harmonieus en veilig samen te leven in Antwerpen. Voor iedere Antwerpenaar.

 

- Discriminatie tolereren we niet op het werk, in het onderwijs, op de woonmarkt, nergens. We gaan voor stedelijke informatiecampagnes en een centraal meldpunt om discriminatie en racisme te melden. Er komen praktijktesten op de arbeids- en woonmarkt.

- We ondersteunen initiatieven waar buren buren helpen. We richten een “warme hulplijn” op. Dat is een centraal nummer van de Stad, bereikbaar van 6 tot 22u. Op deze manier kan je je hulpbehoevende buur eenvoudig helpen.

- We verhogen de betrokkenheid van buurtbewoners in woonzorgcentra. Zo kunnen ze helpen bij een buurtfeest, kunnen ze bij mensen thuis worden uitgenodigd of samen een moestuin bewerken,…

- Elke startende straatwerking krijgt een startbudget zodat bewoners zelf geen financiële risico’s moeten nemen.

- We stellen kosteloos binnenruimtes ter beschikking om ook in natte en koude periodes buurtactiviteiten mogelijk te maken.

- We bieden versterkte inburgeringstrajecten aan.

-We ijveren bij de Vlaamse Overheid voor het verdubbelen van het aantal lesuren ‘Nederlands tweede taal’. Kennis van het Nederlands blijft essentieel voor een volwaardige deelname aan onze samenleving. 

-We gaan voor inburgeringsprojecten met ‘on-the-job’-training, waarbij we inzetten op een combinatie van werkplekleren op onder meer bouwwerven.

- We voeren een stedelijk gebedsruimtebeleid met aandacht voor veilige synagogen, het parochiekerkenplan en ruimte voor erkende moskeeën. We organiseren geregeld overleg tussen vertegenwoordigers van de verschillende religieuze gemeenschappen en stedelijke overheid.                      

- Alleenstaanden moeten voor een aantal kosten evenveel betalen als koppels. Daarom verdienen onze blijvende aandacht en ondersteuning. We werken een inkomensgerelateerde korting uit voor alleenstaanden van gemiddeld honderd euro op de gemeentebelasting.  

- We organiseren plechtige publieke ceremonies voor wie de Belgische nationaliteit krijgt. We omarmen nieuwe volwaardige burgers maar wijzen hen ook op hun rechten en plichten. 

- Een papiertje of grote meubels dumpen op straat, niet opgehaalde vuilniszakken buiten laten staan,… alle vormen van sluikstort zijn verboden. Wij zijn voorstander om sluikstorters verplicht mee op veegronde door Antwerpen te sturen, op ‘verplichte bezemdienst’. Daarom ijveren we voor de hiervoor noodzakelijke federale wetswijzigingen.