Mobiliteit is een prioriteit
 

We verplaatsen ons elke dag, althans dat willen we. Maar druk verkeer, files en wachttijden aan de bus- en tramhaltes verhinderen ons om vooruit te gaan. Antwerpen heeft een nieuw mobiliteitsevenwicht nodig. We dagen onszelf uit om na te denken welke gemotoriseerde verplaatsingen echt noodzakelijk zijn. Willen we een leefbare stad mét vlot verkeer dan moeten we overbodige autoverplaatsingen ontmoedigen en evolueren naar een stad met autoluwe woonwijken. Het STOP-principe passen we op een slim manier toe. Wij kiezen resoluut voor een kentering in de ongevallenstatistieken.

In onze stad hoort sluipverkeer niet thuis. Net daarom is een vlotte doorstroming van het verkeer op grote verbindingsassen cruciaal. Conflictvrije kruispunten, een rijk aanbod openbaar vervoer, een dicht netwerk van De Waterbus, een permanent veer over de Schelde, innovatieve parkeeroplossingen en een overkapte Ring zijn noodzakelijk en voor ons dus evident.

- Verkeersveiligheid gaat boven alles. Prioriteit nummer 1 is een veiliger verkeer voor iedereen: op het voetpad, op het fietspad en op de weg. Van dat principe wijken we niet af. Nooit.

- We gaan voor een maximale uitrol van ‘zone 30’ in onze woonwijken, zodat voetgangers en fietsers de plaats krijgen die ze verdienen.

- We handhaven de zones 30 in onze buurten. Dat kan door frequente mobiele snelheidscontroles, snelheidsbegrenzers op trams en bussen  en de herinrichting van onze straten met versmallingen en vluchtheuvels met bypasses voor fietsers. 

- We realiseren ons fietscomfortplan voor Koning Fiets in onze stad:

-Op hoofdassen krijgen snelle fietsverbindingen prioriteit. We voorzien brede, vlakke fietspaden, afgeschermd van de weg.

-We voorkomen wachttijden voor fietsers:

  1. Door fietsbruggen en/of tunnels aan de verschillende kruispunten van de Singel
  2. Afzonderlijke snelfietsstroken op de Scheldekaaien en de Singel.
  3. Een nieuwe brug over de Schelde. Een permanente vlotte oversteek voor het toenemend aantal fietsers en wandelaars.
  4. Voorsorteerstroken aan drukke kruispunten
  5. Oversteekplaatsen voorzien we maximaal van ‘verhoogde fiets-kruispunten’, die als extra verkeersdrempel voor het autoverkeer dienen.

-Elke fiets krijgt een veilige en comfortabele stalplaats. Fietsenstallingen, grote en kleine, verspreiden we over de stad. Onder de Groenplaats realiseren we er bijvoorbeeld een. Deze stallingen krijgen publieke fietspompen en elektrische laadpunten.

-Antwerpen is een fietsstad in aantallen, maar nog niet in infrastructuur. De fietsinfrastructuur groeit mee met de fietsers.

- We voorzien parkeerplaatsen met sensoren en apps. Bestuurders kunnen zo op voorhand hun parkeerplaats reserveren. Bedrijven en winkels stimuleren we om hun parking na de uren beschikbaar te maken voor de buurt.

- Verplichte maar gefaseerde emissievrije bestelwagens voor koerierdiensten.

- Parkeerplaatsen in overheidsgebouwen en nieuwe bedrijfsgebouwen stellen we verplicht open na de kantooruren. Bestaande bedrijven en winkels moedigen we hiertoe aan.

- We bieden sterkere mobiliteitsalternatieven aan voor wie de wagen laat staan:

-In de kernstad voorzien we op 300 meter van elke woning een deelauto. Ook buiten de oude kernstad willen we deelmobiliteit aantrekkelijk maken met meer deelfietsen en –auto’s.

-We breiden de laadinfrastructuur voor elektrische deelauto’s gevoelig uit.

-We voorzien ook in deelbakfietsen voor grote boodschappen.

-We zorgen voor opwaardering van Velo’s zodat ze de kwaliteit leveren van een betrouwbare stadsfiets.

-We stellen meer van het stedelijke wagenparkvloot ter beschikking voor Antwerpenaren en spreiden deze meer over de stad.

- Het openbaar vervoer in Antwerpen moet toegankelijker, sneller, stipter en frequenter.

-Reizigers weten dankzij real time informatie wanneer tram of bus aankomt én welke aansluitingen ze kunnen maken met andere openbaarvervoersmodi zoals deelfietsen, deelauto’s en De Waterbus.

-Keerlussen van de trams verwijderen we omdat we ook voor Antwerpen ijveren voor een tram met twee stuurcabines.

-Met extra Park & Rideparkings en beveiligde fietsenstallingen vlakbij bus- en tramhaltes creëren we overstapplaatsen in de stad. Ze dagen ons uit om de wagen aan de kant te laten staan voor wie het kan.

-Ongebruikte infrastructuur, zoals de metrohaltes en –tunnels, moeten versneld open. Op de haltes ‘Drink’ en ‘Carnot’ stappen ten laatste in 2020 reizigers op.

-Bij de afstelling van verkeerslichten geven we prioritair groen voor trams. Zo maken we de tram sneller, o.m. op de Leien, de Grote Steenweg,... Wanneer er geen tram is, moeten voetgangers, fietsers en auto’s niet nodeloos wachten.

-Ontoegankelijke tram-, bus- en premetrostations pakken we aan.

-We maken versneld alle haltes van het openbaar vervoer bereikbaar voor rolstoel- en kinderwagens. Desnoods prefinancieren we de maatregelen, die we dan in latere instantie terugvorderen van De Lijn. Wij laten niemand aan de kant staan.

- We breiden voetgangersgebieden uit, maar houden deze bereikbaar door verdwijnpaaltjes met nummerplaatherkenning.