We hebben een goede score gekregen van een tijdelijke coalitie van onder meer Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Greenpeace en Kom Op Tegen Kanker. Ze geeft onze partij een 10/10. We hebben dan ook veel maatregelen voorgesteld om onze luchtkwaliteit te verbeteren.

De zomer in Antwerpen stond helemaal in het teken van het culturele stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’. Sinds de start op 1 juni tot midden september maakten al meer dan een half miljoen bezoekers kennis met de culturele nalatenschap van Rubens in Antwerpen. Daarmee behaalde het festival reeds meer dan 80 % van het vooropgestelde doel van 625.000 bezoekers, voor de volledige periode van het festival dat nog tot midden januari loopt.

Zes jaar geleden startte Philip Heylen met een uitgebreid takenpakket voor de stad Antwerpen. Hij werd schepen voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten. Voor deze bevoegdheden zijn de ambities in 2012 vastgelegd in een bestuursakkoord. Sinds Caroline Bastiaens de fakkel van hem overnam, heeft ze met veel goeting en passie die dossiers uitgewerkt. De resultaten mogen er zijn, in Gazet van Antwerpen krijgt ze elf groene vakjes. Er zijn bijzonder veel stappen vooruit gezet. 

 

In 2012 ging Marc Van Peel zijn engagement aan met de Antwerpenaar. Als schepen krijg hij het takenpakket: werk, industrie en haven. De opdrachten binnen deze bevoegdheden werden opgenomen in het bestuursakkoord.  Na zes jaar maakt de krant Gazet Van Antwerpen de balans op: heeft hij gerealiseerd wat beloofd werd? 

Het rapport in Gazet Van Antwerpen voor Marc Van Peel: 7 thema’s gerealiseerd en 3 in uitvoering. 

DeWaterbus heeft sinds zijn lancering op 1 juli 2017 ruim 300.000 passagiers vervoerd op de lijn tussen Hemiksem en het Steenplein. Het Havenbedrijf wil samen met de andere stakeholders deze vorm van watermobiliteit in combinatie met het fietsverkeer verder stimuleren. Daarom wordt vanaf 8 oktober de huidige zuidelijke route uitgebreid met een noordelijke route in het havengebied. Vanaf begin 2019 komt hier een oostelijke route bij naar het Albertkanaal.

Vanaf 15 oktober wordt in 15 bibliotheken van de stad Boekstart gelanceerd, een initiatief van Iedereen Leest. Boekstart zet in op vroege taalontwikkeling en geletterdheid, en op (voor)leesplezier voor de allerjongsten. Via de consultatiebureaus van Kind & Preventie, De Voorzorg en CAW Antwerpen, en via de Huizen van het Kind ontvangen jonge ouders baby- en peuterpakketten van Boekstart.

Ouders met baby’s van 6 maanden krijgen een Boekstartpakket met een knisperboekje, een groeimeter en info over vroeg beginnen voorlezen.

Op 1 oktober is het 'Internationale dag voor de Ouderen'. CD&V Antwerpen gaat op speeddate met jong én oud. Scholieren zoeken in een WoonZorgCentrum senioren in hun kamer op, daarna volgt een speeddate.

Het concept is eenvoudig: vijf minuten, een gong en gesprekken over 't Stad en 't leven. Verrijkend. Inspirerend. Verbindend. 

 

Het veer over de Schelde ter hoogte van het Steen op de rechteroever en de Zeescouts op Linkeroever wordt intensief gebruikt. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerpse lijstduwer Orry Van de Wauwer (CD&V): Uit de officiële tellingen blijkt dat bijna 150.000 fietsers en voetganger zich in de eerste vijf maanden van dit jaar over de Schelde lieten zetten met het veer. Een grandioos succes”.

Pagina's