De aanwezigen konden aanschuiven aan de tafels lokale economie, jeugd en jonge gezinnen, gezellige buurten, kunst en cultuur, sport, vrijwilligers en verenigingen, senioren en hulpbehoevenden en mobiliteit. Ongeveer 50 aanwezigen kwamen mee plannen maken voor hun district.

 

 

Sandra Suykerbuyk (48) trekt tijdens de komende verkiezingen de CD&V-lijst en Marcel Paardekam (53) staat op de tweede plaats. Dat werd tijdens het plaatselijke partijcongres afgesproken. Over de verdere invulling van de verkiezingslijst is nog niets bekend. CD&V wil in de volgende legislatuur opnieuw aan de politieke tafel zitten. Dat is nu niet het geval.

 

Sandra Suykerbuyk (48) is onze lijsttrekker in Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Sandra kent het klappen van de lokale politieke zweep goed, dankzij haar ervaring als kabinetssecretaris van Marc Van Peel. Die ervaring zal ze nu inzetten om CD&V op de kaart te zetten in haar district door voorstellen te doen die het bestuur dichter bij de mensen brengt: "In Berendrecht-Zandvliet-Lillo zijn we trots op onze dorpsmentaliteit. Net die eigenheid van ons district moeten we bewaken maar tegelijkertijd ons beter verbinden – letterlijk en figuurlijk – met de stad.”

Het is de tweede keer dat het veer werd ingezet. Vorig jaar werd de gratis dienst ingeschakeld als alternatief voor de Lillobrug die moest worden hersteld. Op vraag van de fietsende werknemers uit de naburige (petrochemische) bedrijven, besloot het Havenbedrijf dit jaar het veer opnieuw elke dag in te zetten tussen 5u en 23u. Met succes. Het veer vervoerde per dag gemiddeld 141 passagiers. Op een weekdag steeg het aantal veergebruikers tot gemiddeld 166.