Eerder berichten we dat het college de intentie had het woonwagenterrein van Deurne te sluiten. Na een periode van onzekerheid, voor 120 bewoners, keerde het college vrijdag haar kar. Het ziet er voorlopig naar uit dat het woonwagenterrein mag blijven. "We zijn blij met deze overwinning en willen nu dat de beloofde renovatie er ook snel zal komen" stelt Nahima Lanjri.

Op het woonwagenterrein in Deurne wonen goed 50 gezinnen, met 25 schoolgaande kinderen. Sommige leven hier al 35 jaar. In 2016 keurde het college zelfs nog het masterplan goed om dit terrein te renoveren, 48 standplaatsen, maximale kostprijs 3,4 miljoen euro. Maar, daar wordt nu blijkbaar helemaal van af gezien. Op 21 februari besliste het college namelijk om het woonwagenterrein van Deurne te sluiten. Dit zonder overleg of een oplossing te bieden voor de 120 personen. Zo houden we enkel het beperkte woonwagenterrein over in Wilrijk.

Lijsttrekker Hassan Aarab (47) wordt gevolgd door Mia Proost (59) op plaats twee. Op de derde plaats staat Stijn Van Bauwel (29), actief in het verenigingsleven en secretaris van de Deurnese districtsraad. De vierde plek is voor Lina Stepanova (44). Zij is van Oekraïense afkomst en is vrijwilliger bij buurthuis Dynamo, Recht-Op en het Huis van het Kind. Benjamin Weyts (29) sluit de top vijf af. Districtsschepen Ariane Van Dooren is lijstduwer.

 

 

Huidig districtsschepen Ariane Van Dooren heette de aanwezige sympathisanten en leden welkom. Vervolgens gaf ze het woord aan lijsttrekker voor CD&V Deurne, Hassan Aarab. Aarab vertelde dat onder andere de Deurnese fietspaden met stip aangeduid zijn op zijn beleidslijstje: "Deurnenaars moeten goed zich veilig met de fiets kunnen verplaatsen", aldus Aarab. Onder andere de fietsinfrastructuur op Ter Heydelaan en de Boekenberglei moeten aangepakt worden."

 

 

Hassan Aarab (47) wordt lijsttrekker voor CD&V in Deurne: "Veilig fietsen op de Boekenberglei en in de Terheydelaan, dat is mijn prioriteit. Samen met de Deurnenaar ga ik voor een betere fietsinfrastructuur."

 

CD&V Deurne maakt als eerste district de lijsttrekker en lijstduwer bekend voor de districtsraadsverkiezingen. Vanavond vroegen Ariane Van Dooren en Hassan Aarab samen aan het CD&V-bestuur van Deurne om Hassan Aarab voor de volgende verkiezingen aan te stellen als lijsttrekker en Ariane Van Dooren als lijstduwer. Het bestuur ging resoluut op de vraag in.

 

De buurtbewoners waren talrijk opgedaagd om de imker aan de slag te zien. Ook het voltallige districtscollege hielp mee om de honing tot in de potjes te krijgen. De imker voorspelt een jaarlijkse opbrengst van maar liefst 200 kg honing.

Het districtscollege wil de komende maanden nog andere plekken vinden in Deurne om bijenkassen te plaatsen. Er zal dus veel ge-zoemd en ge-snoept worden!

Om deze vreselijke tragedie niet te vergeten, werkt Deurne aan een vredesmonument op het Wim Saerenplein. Elke agent zal herdacht worden via een zuil op het plein. De naamgeving van de zuilen gebeurde op 29 mei in aanwezigheid van nazaten van de agenten en met medewerking van Deurnse schoolkinderen. "Het was een ontroerend moment in de raadzaal van het districtshuis." vertelt districtsschepen voor cultuur Ariane Van Dooren. "Het leed van de agenten en hun families is onnoemelijk groot geweest en is er nog steeds. De vreselijke geschiedenis wordt in Deurne al jaren doorverteld.

Jong en oud liep door het mooie Rivierenhof. Ook vele G-sporters deden mee en de besten onder hen werd ook gehuldigd op het podium.

Onze districtsschepen, Ariane Van Dooren, vond het een hele eer om de winnaars mee te mogen feliciteren.

Pagina's