In Hoboken stelden N-VA, sp.a en CD&V het nieuwe bestuursakkoord voor. Speerpunten voor het district: camera's, een molen, veilige nieuwe fietspaden en extra buurtparking achter het Volkshuis. Op de Kioskplaats verdwijnen een deel parkeerplaatsen en een stuk van de markt verhuist richting Lelieplaats.

 

'Hoboken speelt zijn troeven uit', dat is de titel waarmee het districtscollege van N-VA, sp.a en CD&V haar bestuursakkoord van 28 pagina's bedacht.

 

Lijsttrekker Carolyn Krekels werd in het najaar van 2017 al geïntroduceerd door Kris Peeters. De top 4 van de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober wordt nu aangevuld met Said Radi, Rita Milants en Hugo Quintellier. Lijstduwer in het zuiderdistrict wordt Caroline Bastiaens, die op de stadslijst de tweede plaats inneemt en zo een sterke tandem vormt met kandidaat-burgemeester Kris Peeters.

 

 

Carolyn Krekels trekt de lijst voor CD&V in Hoboken. Zij zal inzetten op verkeersveiligheid: “Hobokense kinderen vlot en veilig naar school. Samen met alle betrokken partijen maak ik verkeersveiligheid in het centrum een prioriteit.”