“Ik ben van jongs af al geïnteresseerd geweest in politiek. Ik ben dan ook blij dat ik hier de eed kan afleggen. Het zal in het begin zeker wat zoeken zijn. Met CD&V hebben we deze legislatuur een wat atypische rol. Na honderd jaar zitten we niet meer in het Antwerpse stadsbestuur. Het is ook geen evidente coalitie. Ze stond ook niet bovenaan de wenslijst van de Antwerpenaar. Met een links-rechtse coalitie kunnen we als centrumpartij in de oppositie wel een interessante rol spelen.”
 

 

Na Berchem is er nu ook in Merksem een bestuursakkoord. N-VA, sp.a en CD&V zullen de komende zes jaar samen besturen. Verkeersveiligheid en leefbaarheid staan hoog op de agenda. Zo zet de coalitie in op de aanleg van conflictvrije kruispunten.

 

Luc Bungeneers (N-VA) blijft districtsburgemeester, Wendy Simons (N-VA) volgt zichzelf op als districtsschepen net zoals Gilbert Verstraelen (sp.a). Nieuwkomers in het college zijn Patrick Van den Bempt (N-VA) en Sonja De Meyer (CD&V). Hieronder een greep uit hun bestuursakkoord.

 

 

Volgens de jongeren wordt de Sint-Bartholomeusstraat die een zone 30 is, geteisterd door hardrijders en sluipverkeer in de ochtend- en avondspits. De komst van de nieuwe Lidl en het politiekantoor zal volgens de jongeren ook nog extra trafiek genereren.

 

 

Sus Schrauwen trakteerde de aanwezigen op een enthousiaste toelichting en rondleiding in het Gildenhuis. Dankzij hem is daar een sociale kruidenier gehuisvest met ontmoetingsruimte. Van daaruit groeide ook zijn initiatief Blinken, dat zijn stek gevonden heeft in Merksem Dok. Blinken is een samenwerking tussen verschillende organisaties in Merksem die streven naar een verhoogde betrokkenheid van mensen die het financieel moeilijk hebben bij vrije tijd en cultuur.
 

In Gazet Van Antwerpen lees je dit opiniestuk van Sam Voeten, CD&V Merksem, en Jan Braeckmans, CD&V district Antwerpen.

Antwerpen was met haar lage-emissiezone (LEZ) dé pionier van Vlaanderen, en terecht. Duizenden vervuilende wagens worden vandaag de dag uit onze stad geweerd. Of dat ook tot minder luchtvervuiling leidt, is momenteel nog onduidelijk. Op heel wat plekken zal het er gevoelig op vooruit gaan. Maar de LEZ alleen zal niet voldoende zijn. Er is meer nodig willen we vooruitgang boeken.

 

 

Lijsttrekker voor CD&V Merksem Sonja De Meyer wil naar eigen zeggen een bruggenbouwer zijn: "Ik wil bruggen bouwen met de Stad, met andere partners, met de Merksemnaar. Zowel fysiek als mentaal. Samen werken we aan de mobiliteitsproblemen en fietsveiligheid in ons district."  

 

CD&V Merksem hekelt al langer de mobiliteitsproblemen in het district. Lijsttrekker Kris Peeters ziet een oplossing: "De districten moeten meer eigen middelen krijgen. Ze weten immers beter dan wie dan ook hoe ze best de mobiliteitsproblemen aanpakken."

 

Pagina's