CD&V Antwerpen stelt groenplan voor
26 september 2018

Méér groen en beter groen voor de Antwerpenaar

Een wereldstad op mensenmaat is een groene stad. De toenemende bevolkingsgroei zet extra druk op onze beschikbare ruimte. Groene en open ruimtes zijn schaars in Antwerpen. Onze straten en pleinen zijn bekleed met overbodig beton en stenen, dat verhindert waterinfiltratie en doet de stad extra opwarmen. CD&V Antwerpen stelt een concreet plan voor meer groen in de stad voor: een buurtpark op 300m van de deur en een stadspark op 1000 m van iedere Antwerpenaar binnen de Singel.
 

De KUL berekende dat Antwerpen tegen 2040 jaarlijks gemiddeld 17 hittegolfdagen (>30°c) zal tellen t.o.v. 6 nu. Tegen 2100 loopt dit op tot 35 dagen. Op dergelijke dagen klimt het temperatuurverschil tussen stad en omgeving naar 8 tot 12°. Zo ontstaan er hitte-eilanden en hittestress. Met als gevolg: meer overlijdens, verhoogd energieverbruik, verminderde prestaties, meer verdamping, een te laag grondwaterpeil, leegstaande vijvers enn planten en bomen waarvan de wortels vruchteloos naar water zoeken. Daartegen kunnen we ons wapenen door te zorgen voor méér groen.

Kris Peeters, lijsttrekker voor CD&V Antwerpen, licht toe: “Het maatschappelijk belang van groen kan onmogelijk overschat worden. De positieve effecten van groen in de stad zijn ontegensprekelijk. Groen zorgt voor een betere gezondheid en een aantrekkelijke stad Groen speelt bovendien ook een cruciale rol op vlak van klimaatregeling, waterhuishouding en luchtzuivering.” 

Caroline Bastiaens, schepen voor stads- en buurtonderhoud, vult aan: “Groen zorgt voor meer sociale cohesie, minder criminaliteit en een groter geluksgevoel. De vergroening van de stedelijke omgeving is dus geen overbodige luxe maar een noodzakelijke investering voor een wereldstad  op mensenmaat.”

Daarom ijvert CD&V Antwerpen voor meer buurtparken, meer stadsparken en extra vergroening van bestaande pleintjes, speeltuinen en grasperkjes. Ook stellen we voor om van de vele grijze speelplaatsen in de Antwerpse scholen groene speelplekken te maken waar ook buurtbewoners van kunnen genieten. Concreet is onze ambitie: nieuwe groene, open ruimte in de binnenstad waarbij elke Antwerpenaar binnen de Singel op gemiddeld 300 meter van zijn deur terecht kan in een buurtparkje. Daarnaast willen we een stadspark op gemiddeld 1 km van ieders deur. Dat kunnen we realiseren door de geplande parken op de gedempte Zuiderdokken en het Droogdokkenpark prioritair af te werken. Ook voorzien we  nieuwe parken in Park Spoor Oost en op de Scheldekaaien, tussen het Noorderterras en het Loodswezen. Nieuw Zurenborg wordt eveneens parkgebied.  

Om buurtparken te creëren, vormen we pleinen om tot parken. Onze ambitie ligt hoog: 15% van alle Antwerpse verharde pleinen, speelplaatsen en voetpaden krijgen een groene invulling.  Ook zetten we nog meer in op groendaken en vereenvoudigen we daartoe de administratieve regelgeving. We maken dus werk van een concreet onthardingsplan en doen hiervoor ook een beroep op de Antwerpenaren.
 

Via deze link ontdek je bestaande groene zones binnen de Singel en onze voorstellen tot nieuwe groene zones. Laat ons via groenplancdenvantwerpen@gmail.com jouw suggesties voor nieuwe groene zones in de binnenstad weten.


https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1yprlbRsAxnvVA7T1GeuZ3g3vl8M7oFQd&ll=51.21677583525621%2C4.385671888964794&z=13