Bert Van den Bossche

Duivel-doet-al in het Ekers verenigings- en cultuurleven. Prijs van de vrijwilliger 2017. Geestelijk vader van de grenscorrecties met het district Antwerpen waardoor Ekeren vanaf 1 januari 2019 een stuk groter én groener zal worden. Groene jongen van de partij. Gids Moretus- en Compostellawandeling met aandacht voor Ekers erfgoed. Ekeren moet terug toekomen aan z’n inwoners en niet aan communicatie- en studiebureaus. Aandacht voor het zorgzaam omgaan met de beschikbare middelen. Ekeren op maat van de Ekerenaar. Behoud van het Ekers karakter. Aandacht voor de jongere, oudere en zwakkere Ekerenaars. Een goede en nabije dienstverlening vanuit district en stad voor de Ekerenaars. Mobiliteit op maat van Ekeren. Aandacht voor de verschillende Ekerse wijken en hun karakter. Ekerse stem moet te horen zijn tot in Antwerpen en Brussel. Ekeren is niet schatplichtig aan Antwerpen maar omgekeerd.