Damiaan Kiebooms

Ieders engagement van jong tot oud is het cement voor een samenleving waar het goed is om te leven. Als 18-jarige begin ik rechtenstudies. Toch bouw ik nu al mee aan een warmer en welvarender Wilrijk. Daarom kom ik op.

Wilrijk heeft nood aan een visie op de toekomst, waarin economie, ecologie en verbondenheid tussen mensen samengaan. Dit houdt in: zorgen voor een omgeving waarin ondernemers en winkeliers goed hun brood verdienen, werknemers fijne jobs hebben en ieder na werktijd nuttig en zinvol van zijn vrijetijd geniet.

Samen met U werken we aan meer natuur publiek en privaat in parken en tuinen, meer verkeersveiligheid voor auto en fiets, vlottere verbindingen naar de stad, voor plaatsen en evenementen waar mensen met verschillende achtergronden elkaar treffen en hun eigenheid beleven. Laten wij trots zijn op onze Wilrijkse eigenheid en ons erfgoed en streven naar meer.

 

Stem dynamisch, stem Damiaan.