Eveline Mannaerts

Omdat ik zelf elke dag in Merksem fiets ijver ik voor een veiligere fietsomgeving. Daarom sta ik als jongerenvoorzitster pal achter het Koning Fiets initiatief.

Als studente wil ik zeker ook aandacht vragen voor het onderwijs in Merksem. Alhoewel het districtsbestuur hier geen bevoegdheid voor heeft, kan het wel zeker haa rol spelen en haar brugfunctie vervullen. Het scholenoverleg dat al jaren loopt in Merksem is daar een mooi voorbeeld van. Het is een efficiënte manier om alle Merksemse scholen met mekaar idëeen te laten uitwisselen en overleg te laten plegen. Terwijl het tevens een handig forum is om het districtsbestuur met de jeugdpartners, de politie, CLB, stadsdiensten, de scholen, . . .  samen te brengen. En tevens een goed forum is om  eenmalige initiatieven of problemen kenbaar te maken.