Galina Matushina

Van zodra ik met thuis begon te voelen in mijn eigen buurt is mijn leven veranderd, ik wil dat andere inwoners ongeacht hun afkomst dat gevoel ook kunnen ervaren. Tegenwoordig kennen we onze buren amper en worden de inwoners niet veel betrokken bij lokale activiteiten. Dit moet veranderen, mensen moeten meer betrokken worden bij de activiteiten in hun woonbuurten, dit zal de band versterken tussen alle inwoner ongeacht hun herkomst. Mijn migratieachtergrond speelt hierbij een grote rol. Ik ben 19 jaar geleden aangekomen in België en heb alles zelf mogen ervaren. Hiermee wil ik zeggen dat ik het volledige integratieproces heb doorlopen van A tot Z en weet wat sterke en zwakke punten zijn. Bovendien ben ik actief gebleven in de sector van verenigingsleven en heb meerde succesvolle projecten achter de rug die ik heb kunnen realiseren in de voorbije 15 jaar.