Gina Daems

  • Plaats op de lijst
  • District
  • E-mail
  • Website
  • gemeenteraad: 20 - district Deurne: 8

Gina is beleidsvrijwilliger bij Femma – lokaal en nationaal – en actief bij beweging.net. Er is voor onze verenigingen, voor het middenveld, een belangrijke rol weggelegd om de verzuring tegen te gaan en om onze maatschappij van binnenuit en ten goede te veranderen, zo vindt Gina. Ze pleit voor een samenleving waarin we optimaal sámen leven, van mekaar leren en mekaar respecteren. Een meer leefbare samenleving ook. Als moeder van vijf kinderen en oma van zes kleinkinderen – een zevende is onderweg – weet ze hoe moeilijk het is voor veel vrouwen en mannen om werk, zorg en zelfontplooiing te combineren.