Houria Boulafdal

Enthousiaste mama van drie kinderen.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan de maatschappij, door mezelf in te zetten tegen ongelijkheid op de arbeidsmarkt (onder andere het hoofddoekenverbod). 

Ik zou mezelf willen engageren om meer ondersteuning te voorzien voor mensen met chronische ziektes. 

Ook wil ik graag meer aandacht voor gezinnen die onder de armoedegrens leven, vanuit de overheid.