jan de volder

Jan De Volder

​Mijn speerpunten voor een wereldstad op mensenmaat:

  1. ‘Ontharding’ en een charmanter imago voor de stad
  2. Respectvol samenleven tussen jong en oud, geboren Antwerpenaars en nieuwkomers
  3. Terugdringen van de armoede, meer betaalbare woningen
  4. Samenleven en dialoog tussen christenen, joden, moslims en andersgelovigen
  5. Bruggen tussen mensen en groepen. En over de Schelde