Lila Sharma

-  Werkende mama

-  Buurtbewoner Joe-Englishwijk – Borgerhout extra-muros

-  Voorzitster van de Aziatische vereniging, Belgium Asia Forum vzw

Ik ga voor een warme, leuke en diverse stad en district Borgerhout, waarin iedereen thuis is.

Ik wil actief meewerken aan een samenleving waarin integratie en participatie tussen de verschillende culturen centraal staan. Dat kan door meer overleg en uitwisseling van ervaringen.