Olivier Elias

Olivier Elias

Ik ben een jonge vader van twee zoontjes. Ik sta voor: 

 

- Een leefbaar Borgerhout met een groener, toegankelijker openbaar domein met meer groene plekjes, extra comfortabele banken en speeltuigen.

 

- Buurtoverleg en burgerparticipatie: samen met de wijkbewoners nagaan welke straten woonerf kunnen worden

 

- Een plek voor ieder vervoersmiddel in ons district op een verkeersveilige manier

 

- Meer ruimte creëren voor de fiets, voetgangers en spelende kinderen.

 

- Aangename straten. Samenleven in de stad van de 21ste doe je in gezellige straten met meer geveltuintjes

 

De beste mogelijke levenskwaliteit en leefbaarheid voor elke Borgerhoutenaar, dat is waar ik mij als jonge vader voor wil inzetten. Het district kan hier een sleutelrol in spelen door het openbare domein aangenamer en toegankelijker te maken voor iedereen: zo willen we pleintjes voorzien van meer groen, extra comfortabele banken, speeltuigen, drinkwaterfonteintjes, etc. We willen ook in overleg met alle bewoners kijken of we bepaalde straten kunnen omvormen tot woonerf: zo blijven deze toegankelijk voor iedereen en elk vervoersmiddel maar kunnen we door een intelligente aanleg de verkeersveiligheid verhogen. Er komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen. Ook moet het district meer bomen, geveltuintjes en groene plekjes voorzien. Een aangename straat is immers ook een gezellige straat waar mensen graag buiten komen en samenleven in de stad van de 21ste eeuw.