Patrick Janssen

Uittredend provincieraadslid en gemeenteraadslid in Antwerpen:


- IJveren voor groene ruimte met aandacht voor recreatie en ontspanning
- Promotie van het openbaar vervoer en veilige fietsverbindingen
- Bouwen aan een diverse en inclusieve samenleving van gelijke kansen
- Alles begint met onderwijs!