Patrick Janssens

-  46 jaar – ongetrouwd – actief in vastgoed

-  Borgerhout intra-muros

 

Ik wil werk maken van een sociaal district, waarbij de aanpak van armoede prioritair is.

Dat doen we onder meer door ervoor te zorgen dat iedere Borgerhoutenaar die hulp nodig heeft, de juiste hulp krijgt en door als district actief op zoek te gaan naar mensen die het vandaag moeilijk hebben en hen te helpen.

 

Samen gaan voor een groenere en duurzame stad!