Patty Huybrechts

Een aangenaam Berchem voor ALLE gezinnen !

Door mijn studie, Gezinswetenschappen en het hebben van een groot gezin, is het begrijpelijk dat mijn interesse gaat naar alle gezinnen.

Berchem moet een district worden :

  • Waar jong en oud zich veilig voelt, zich gemakkelijk kan verplaatsen op voetpaden en fietspaden die in orde zijn . Waar voldoende fietsstallingen zijn. Waar de auto én de fietser hoffelijk blijven voor de andere weggebruikers.
  • Waar men kan sporten, spelen, gezellig samenzijn  in goed onderhouden parken,speeltuinen en sportvelden.
  • Waar mensen hun afval opruimen zoals het moet. Sluikstorten mogen we nooit meer tegenkomen. 
  • Waar de mensen op tijd verwittigd worden en medezeggenschap hebben in toekomstige werkzaamheden aan het openbaar domein.
  • Waar gezinnen die het financieel moeilijker hebben ook welkom zijn op allerhande activiteiten en evenveel kansen krijgen in het onderwijs.

Zulk een Berchem dat zou tof zijn !