Paul De Vroey

  • Plaats op de lijst
  • District
  • E-mail
  • Website
  • Raadslid Bijzonder Comité sociale dienst

Paul De Vroey is een geëngageerde bewoner van Antwerpen Noord
Al zijn kinderen en kleinkinderen wonen in de wijk 2060 en Borgerhout
Hij is al 16 jaar OCMW-raadslid voor CD&V
"Door wederzijds vertrouwen van mijn collega-raadsleden heb ik veel mensen kunnen helpen!"